Galéria

Page 4 / 6. Showing 8 entries in 48.

««« «« 1 2 3 4 5 6 »» »»»

22. 03. 2009

Podeľme sa! 2009

Katolícke hnutie žien Slovenska zorganizovalo v našej farnosti 2. ročník podujatia Podeľme sa! Podstatou podujatia je: delím sa, nedávam almužnu, ale dávam to, čo si odopriem. Pozvanie prijalo asi 60 farníkov, ktorí si odopreli nedeľný obed doma a prijali pozvanie na polievku do PC. To čo, ušetrili - hodnotu stravy jedného nedeľného obeda - venovali núdznym. Konkrétne na pomoc ženám a ich deťom v ťažkých životných situáciách formou rozšírenia kapacít a opravy zariadení: Azylový dom Emauzy v Holíči a Azylové centrum Betánia v Malackách. Na tento charitatívny cieľ bolo takto odoslaných 270 EUR.
"Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili" (Mt 25, 45).

22. 03. 2009

Prezentácia týždenníka Katolícke noviny v našej farnosti

V nedeľu 22. marca 2009 o 16.00 sa v PC uskutočnila prezentácia Katolíckych novín. Privítali sme vzácnu návštevu, dve redaktorky KN, ktorých články sú súčasťou KN každý týždeň už vyše 10 rokov: pani Martu Majerčákovú a pani Máriu Raučinovú. Začali krátkou exkurziou do 160 ročných dejín KN a dali možnosť nahliadnuť, ako sa postupne menila ich vonkajšia tvár. Nasledovala podrobná analýza súčasného stavu: zloženie čitateľov, náklad, smerovanie novín, ... Nechýbali ani odpovede na 10 najčastejšie rozšírených mýtov resp. výhrad voči Katolíckym novinám. Niektorí zo zúčastnených farníkov vyriekli povzbudzujúce a uznanlivé slová na adresu redaktoriek a celých KN. Na záver naši hostia odpovedali na niekoľko otázok, ktoré účastníci besedy položili. Ďakujeme redaktorkám pani Marte a pani Márii za milý jarný podvečer a za ich čas a ochotu prísť medzi nás.

16. 03. 2009

Nové fotografie zo Svätoplesu

Pridávame ešte niektoré nové fotografie z prvého farského Svätoplesu.

Autor fotografií: Radovan Rehák

22. 02. 2009

Prvý farský maškarný Svätoples - priebeh

Deti sprevádzali rodičia, súrodenci a niektorí starí rodičia. Prežili sme spolu nádherné popoludnie, na ktorom nechýbala dobrá zábava, hudba, tanec, hry, súťaže, sladké odmeny, tombola, občerstvenie, súťaž masiek a mnoho iného. Srdečná vďaka všetkým organizátorom, ktorí prispeli k vydarenému podujatiu. Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí prispeli do tomboly a na občerstvenie, tvorcom a výrobcom dekoračného obrazu, ktorý vytváral na plese doslova nebeskú atmosféru, zvukárom a ženám v obsluhe.

Autor fotografií: Peter Mášik

22. 02. 2009

Svätoples - masky zúčastnených svätých

Okolo 30 detí prišlo v nedeľu v hodine Božieho milosrdenstva, o 15.00 na začiatok Prvého farského Svätoplesu. Symbolicky sa konal v deň 78. výročia zjavenia Pána Ježiša svätej Faustíne v Plocku, počas ktorého ju požiadal, aby dala namaľovať jeho obraz s nápisom Ježišu, dôverujem v teba! Deti predstavovali niektorého svätého a masky boli viac ako vydarené. Konferovania plesu sa ujala pani učiteľka Eva Hanzlíková. Najmä jej pričinením bola vytvorená atmosféra, aká sa patrí medzi svätými - atmosféra neba. Všetky deti oblečené za svätých sa predstavili a povedali pár slov o tom, koho stvárňovali. Predstavovanie masiek vyvrcholilo do nebeskej promenády svätcov. Prichádzali k nebeskej bráne, v ktorej ich v spoločenstve anjelov očakával sám Kráľ neba, Pán Ježiš.

21. 02. 2009

Príprava Pastoračného centra na Svätoples

V sobotu 21.02. 2009 sa Pastoračné centrum Božieho milosrdenstva prvý krát pripravovalo prijať farské spoločenstvo na špeciálnom "maškarnom plese". Myšlienka vyšla od Jarky Černej, pridalo sa niekoľko nadšencov, ktorý pripravili program plesu a deň predtým aj priestory Pastoračného centra.

Autor fotografií: Peter Mášik

Veža kostola

20. 02. 2009

Farský kostol v zimnom šate

V týchto dňoch februára našu farnosť pokryla taká hrubá prikrývka snehu, akú si už viac rokov nepamätáme. Znova okúzlil zimný snehový šat kostola a jeho okolia.

Autor fotografií: Peter Mášik

15. 02. 2009

Prednáška o dejinách Lurdskej jaskyne na Hlbokej ceste v Bratislave

V nedeľu 15. februára sa uskutočnila prednáška cirkevného historika doc. Jozefa Haľka o histórii známej lurdskej jaskynky na Hlbokej ceste v Bratislave. Doc. Haľko napísal v roku 2005 knihu o jej dejinách, ktorú predstavil a mnohým prítomným aj podpísal. Prednáška bola spojená s videoprojekciou dokumentárneho filmu o tomto známom bratislavskom mariánskom mieste, ktorého scenár napísal tiež prednášateľ. Prednáška s diskusiou a videoprojekcia sa uskutočnila v Pastoračnom centre.

Page 4 / 6. Showing 8 entries in 48.

««« «« 1 2 3 4 5 6 »» »»»