eRko

O ERKU

Stretnutie detského spoločenstva bude v sobotu 5. 9. 2020 o 1400 hod. v pastoračnom centre.

 

O ERKU

eRko je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. eRko v roku 1990 založili Evžen Valovič a Marián Čaučík. Momentálne má eRko vyše 7000 detí a animátorov.

Cieľom eRka je pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú.

 

Motto eRka: Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.

 

ERKO V ZÁVODE

Stretávať sa budeme v pravidelných intervaloch v Pastoračnom centre (cca 1,5h).

Dozor, občerstvenie a pitný režim počas trvania spoločenstva bude vždy zabezpečený.

Obsah stretnutí bude prispôsobený liturgickému obdobiu, aktuálnym spoločenským témam a veku detí. Bude priestor aj na hry a voľnú zábavu.

 

Akcie eRka v šk. roku 2019/2020, do ktorých máme v pláne sa zapojiť:

Detský čin pomoci (október 2019)

Sviečka za nenarodené deti (2. november 2019)

Dobrá novina (november + december 2019)

Kolednícka vysielacia sv. omša v Bratislave (december 2019)

Deň počatého dieťaťa (25. marec 2020)

Arcidiecézna púť detí v Marianke (máj 2020)

Vypni telku, zapni seba (máj/jún 2020)

 

Plánované výlety a akcie mimo eRka:

Katarínka (2019/2020)

Abeland (2019/2020)

Kurz prvej pomoci pre deti (II. polrok 2019/2020)

Beseda pre deti - Tomáš Rusňák (apríl 2020)

Tvorivé dielne (december 2019)

 

KONTAKT

Mária Hollá 0908 990 033

Slávka Matoková 0907 265 056

Facebook: eRko Závod

Email:        erkozavod@gmail.com

                  www.erko.sk