Album - Svätoples - masky zúčastnených svätých

 
Sv. Tomáš Akvinský
Sv. Tomáš Akvinský s anjelom
Sv. Tomáš Akvinský
Sv. Tomáš Akvinský s anjelom
Sv. Kristína z Bolzena
Sv. Kristína z Bolzena
Sv. Kristína z Bolzena
Sv. Kristína, sv. František, sv. P. Pio, sv. Dominik Sávio ...
Sv. Jakub, apoštol
Sv. Jozef a sv. Páter Pio
Sv. Jozef s levom, ale nie svätým
Sv. Veronika
Sv. Veronika hrá Kufor
Ježiško zo svätej Rodiny
Ježiško zo svätej Rodiny
Bl. Matka Tereza
Bl. Matka Tereza
Bl. Matka Tereza
pútnička na WYD v Sydney, Austrália 2008
pútnička na WYD v Sydney, Austrália 2008
Sv. Metod
Sv. Cyril a Metod I.
Sv. Timote, biskup
Sv. Vendelín
Sv. Vendelín
Sv. Vendelín
Sv. Anna a Panna Mária
Sv. Jozef a Panna Mária
Sv. Bernadeta, Sv. Jozef a Panna Mária
Sv. Bernadeta
Včielka, ale nie svätá
Levík
sv. Páter Pio
Sv. František Asisský
Sv. Dominik Sávio
Sv. Cyril a Metod II.

22. 02. 2009

Svätoples - masky zúčastnených svätých

Okolo 30 detí prišlo v nedeľu v hodine Božieho milosrdenstva, o 15.00 na začiatok Prvého farského Svätoplesu. Symbolicky sa konal v deň 78. výročia zjavenia Pána Ježiša svätej Faustíne v Plocku, počas ktorého ju požiadal, aby dala namaľovať jeho obraz s nápisom Ježišu, dôverujem v teba! Deti predstavovali niektorého svätého a masky boli viac ako vydarené. Konferovania plesu sa ujala pani učiteľka Eva Hanzlíková. Najmä jej pričinením bola vytvorená atmosféra, aká sa patrí medzi svätými - atmosféra neba. Všetky deti oblečené za svätých sa predstavili a povedali pár slov o tom, koho stvárňovali. Predstavovanie masiek vyvrcholilo do nebeskej promenády svätcov. Prichádzali k nebeskej bráne, v ktorej ich v spoločenstve anjelov očakával sám Kráľ neba, Pán Ježiš.

Späť na galérie