Album - Prednáška o dejinách Lurdskej jaskyne na Hlbokej ceste v Bratislave

 

15. 02. 2009

Prednáška o dejinách Lurdskej jaskyne na Hlbokej ceste v Bratislave

V nedeľu 15. februára sa uskutočnila prednáška cirkevného historika doc. Jozefa Haľka o histórii známej lurdskej jaskynky na Hlbokej ceste v Bratislave. Doc. Haľko napísal v roku 2005 knihu o jej dejinách, ktorú predstavil a mnohým prítomným aj podpísal. Prednáška bola spojená s videoprojekciou dokumentárneho filmu o tomto známom bratislavskom mariánskom mieste, ktorého scenár napísal tiež prednášateľ. Prednáška s diskusiou a videoprojekcia sa uskutočnila v Pastoračnom centre.

Späť na galérie