Aktuality

Prikázané sviatky a významné slávnosti
 

Prikázané sviatky a významné slávnosti

v roku 2023

Tak ako v osobnom a rodinnom živote máme počas roka mnohé sviatky a slávnostné príležitosti, ktoré sa pravidelne opakujú, podobne je tomu aj v živote oveľa väčšej rodiny spoločenstva kresťanov – Cirkvi. Aj v tomto roku budeme prežívať mnoho významných dní a sviatkov. Aby sme sa na ne dobre pripravili, môže nám k tomu poslúžiť aj nasledujúci zoznam liturgických sviatkov a cirkevných slávností v roku 2023.

Uvádzame ich v chronologickom postupe a samozrejme aj výročné hodové slávnosti v našej farnosti.

1. január

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Nedeľa / Prik. sviat.

6. január

Zjavenie Pána

Prikázaný sviatok

8. január

Krst Pána

Nedeľa

22. február

Popolcová streda, začiatok pôstu

Deň pokánia

7. apríl

Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok)

Deň pokánia

9. apríl

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvych.

Nedeľa

18. máj

Nanebovstúpenie Pána

Prikázaný sviatok

28. máj

Zoslanie Ducha Svätého

Nedeľa

4. jún

Najsvätejšia Trojica

Nedeľa

8. jún

Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv

Prikázaný sviatok

16. jún

Najsvätejšie Srdce Ježišovo

Slávnosť

17. jún

Celodenná poklona Najsv. oltárnej sviat.

Sobota

29. jún

Sv. Peter a Pavol, apoštoli

Prikázaný sviatok

5. júl

Sv. Cyril a Metod, slovan. vierozvestovia

Slávnosť

15. august

Nanebovzatie preblahosl. Panny Márie

Prikázaný sviatok

15. september

Sedembolestná Panna Mária

Slávnosť

1. november

Všetkých svätých

Prikázaný sviatok

26. november

Náš Pán Ježiš Kristus, Kráľ neba i zeme

Nedeľa

8. december

Nepoškvrnené počatie Pr. Panny Márie

Prikázaný sviatok

25. december

Narodenie Pána

Prikázaný sviatok

Hodové slávnosti:

18. jún

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Hody - Húšky

2. júl

Návšteva Panny Márie

Hody - cintorín

27. august

Výročie posvätenia kaplnky

Hody - Húšky

29. september

Sv. Michala, Archanjela

Patróna farnosti

1. október

Výročie posvätenia chrámu

Hody - farský kostol

Mimoriadne udalosti:

21. máj

Prvé sv. prijímanie detí

Nedeľa

22. október

Sviatosť birmovania

Nedeľa


Modlitba za Slovensko

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.