Galéria

12. 08. 2014

Stavba kostola

14. 06. 2009

Procesia Božieho tela

V našej farnosti sa po slávnostnej svätej omši v nedeľu 14. júna 2009 konala tradičná procesia Božieho tela. Prejavili sme svoju vieru a lásku k sviatostnému Spasiteľovi aj verejne. Vyprosovali sme hojné požehnanie od Pána pánov a Kráľa kráľov pre všetkých farníkov našej farnosti. Nechýbali krojovaní, sochy Božského Srdca a Panny Márie so symbolmi umučenia, hasiči so zástavou sv. Floriána, dychovka, prvoprijímajúce deti, štyri krásne pripravené oltáriky a pekný počet farníkov v procesii. Všetkým veľká vďaka!

Autorka fotografií: Mária Šušotová

24. 05. 2009

Posedenie prvoprijímajúcich detí v Pastoračnom centre

Popoludní sa niekoľko detí, ktoré prijali dopoludnia prvý krát sväté prijímanie, spolu s ďalšími veriacimi prišli pomodliť o 16.00 do farského kostola Litánie loretánske pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Pobožnosť bola ukončená slávnostným požehnaním sviatostným Spasiteľom. Po Litániách bolo potom radostné a družné posedenie detí spolu s pánom farárom a pani katechétkou, ktoré pripravili rodičia v Pastoračnom centre. Bolo to radostné a milé ukončenie krásneho sviatočného dňa.

24. 05. 2009

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

Na 7. veľkonočnú nedeľu, 24. mája 2009 v našom farskom kostole prijalo prvý krát eucharistického Pána Ježiša 22 detí. Pane ďakujeme ti za veľký dar svätého prijímania! Sprevádzaj tieto deti a ich rodiny svojím požehnaním. Kiežby vytrvali vo vernosti Tebe!

Autor fotografií: Peter Šušota

17. 05. 2009

Beseda s pánom Borisom Rakovským o sektách

V nedeľu 17. mája popoludní o 15.00 sa uskutočnila prednáška s projekciou filmu a následná beseda o sektách, manipulácii v sektách, ezoterike a okultizme. Besedovali sme so zaujímavým človekom, pánom Borisom Rakovským, ktorý je šéfredaktorom časopisu ROZMER, ktorý sa venuje zmienenej tematike ako jediný na Slovensku. Pán Rakovský je jeden z najlepších odborníkov na danú tému, akým na Slovensku máme. I keď čakal trochu iné publikum, úspešne prispôsobil svoju prednášku birmovancom. Určite sme sa dozvedeli mnohé zaujímavé a užitočné fakty a informácie, ktoré nám môžu v budúcnosti poslúžiť.

Autor fotografií: Peter Mášik

07. 05. 2009

Padova - návšteva Baziliky sv. Antona a sv. omša

Bodka za našou púťou je mesto Padova. Chrám svätého Antona Paduánskeho navštevuje mnoho pútnikov. Aj teraz je tu naozaj rušno. O 18. hodine sa začína naša svätá omša v jednej z bočných kaplniek. Srdcia nám prekypujú vďakou za všetky milosti, ktorými nás táto púť obohatila. Spolu – ako jedna rodina – slávime svätú omšu. Po záverečnom požehnaní idú za nás poďakovať manželia Potočňákovci. Na záver každý spočie malú chvíľku v tichej modlitbe pri hrobe sv. Antona. Odtiaľto už naše kroky smerujú k autobusom a na Slovensko.

Autori fotografií: Peter Mášik a Mária Šušotová
Autorka textu: Eva Hanzlíková

06. 05. 2009

Streda - Bazilika sv. Pavla za hradbami

06. 05. 2009

Streda - generálna audiencia na námestí sv. Petra so Svätým otcom Benediktom XVI.

Autor fotografií: Peter Mášik

Page 1 / 6. Showing 8 entries in 48.

««« «« 1 2 3 4 5 6 »» »»»