Album - Podeľme sa! 2009

 

22. 03. 2009

Podeľme sa! 2009

Katolícke hnutie žien Slovenska zorganizovalo v našej farnosti 2. ročník podujatia Podeľme sa! Podstatou podujatia je: delím sa, nedávam almužnu, ale dávam to, čo si odopriem. Pozvanie prijalo asi 60 farníkov, ktorí si odopreli nedeľný obed doma a prijali pozvanie na polievku do PC. To čo, ušetrili - hodnotu stravy jedného nedeľného obeda - venovali núdznym. Konkrétne na pomoc ženám a ich deťom v ťažkých životných situáciách formou rozšírenia kapacít a opravy zariadení: Azylový dom Emauzy v Holíči a Azylové centrum Betánia v Malackách. Na tento charitatívny cieľ bolo takto odoslaných 270 EUR.
"Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili" (Mt 25, 45).

Späť na galérie