Birmovanci

BIRMOVANCI,

 

príprava na prijatie sviatosti kresťanskej dospelosti

prebieha v dvoch etapách:

 

o   Prvá etapa: kandidáti sviatosti birmovania preukážu základnú prax kresťanskej viery, a to:

pravidelnú účasť na svätej omši v nedeľu a sviatky,

častú svätú spoveď, príkladný život a službu vo farnosti;

o   Druhá etapa: (vedomostná – budú sa preberať témy z katechizmu, z biblie, životné otázky) do druhej etapy postúpia tí, ktorí splnia požiadavky prvej etapy;