Birmovanci

Tých, čo sa prihlásili na prípravu na prijatie sviatosti birmovania prosím, aby si svedomito plnili svoje kresťanské povinnost