Birmovanci

Tých, čo sa prihlásili na prípravu na prijatie sviatosti birmovania prosím, aby si svedomito plnili svoje kresťanské povinnost

Tých, čo sa pripravujú na prijatie sviatosti birmovania prosím, aby si svedomito plnili svoje kresťanské povinnosti, ako sa k tomu zaviazali v prihláške: pravidelná osobná modlitba, pravidelná účasť na sv. omšiach zvlášť v nedeľu a v prikázaný sviatok, pravidelné pristupovanie k sviatosti zmierenia - aspoň raz mesačne, časté pristupovanie k sv. prijímaniu, prehlbovanie sa v náboženských vedomostiach. To je súčasťou prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Ústna skúška ná čaká po prázdninách. Termín skúšky priebežne upresníme. Birmovka bude 13. októbra o 15.00 hod.