Birmovanci

Tých, čo sa prihlásili na prípravu na prijatie sviatosti birmovania prosím, aby si svedomito plnili svoje kresťanské povinnost

Tých, čo sa pripravujú na prijatie sviatosti birmovania prosím, aby si svedomito plnili svoje kresťanské povinnosti, ako sa k tomu zaviazali v prihláške: pravidelná osobná modlitba, pravidelná účasť na sv. omšiach zvlášť v nedeľu a v prikázaný sviatok, pravidelné pristupovanie k sviatosti zmierenia - aspoň raz mesačne, časté pristupovanie k sv. prijímaniu, prehlbovanie sa v náboženských vedomostiach. To je súčasťou prípravy na prijatie sviatosti birmovania.

Stretnutie birmovancov bude v piatok 12. januára 2018 pri sv. omši a potom po jej skončení v Pastoračnom centre Božieho milosrdenstva. Nezabudnite sa pripraviť na test zo SZ.