Fr. (Prof) James Mariakumar SVD & Ms. M. Pereira


Božie slovo


Boží obraz vo mne


Odpustenie cesta k Božiemu požehnaniu


Volanie ku svätosti


Adorácia pondelok


Manželstvo v Božom pláne


Výchova detí podľa Božieho plánu


Rodina


Vzťahy medzi deťmi a rodičmi


Homília utorok


Adorácia utorok


Biblické učenie o okultizme


New Age


Používanie a zneužívanie jazyka


Prečo by som sa mal spovedať


Homília streda


Adorácia streda


Úzkosť verzus dôvera v Boha


Božia vernosť


Zmysel utrpenia


Zaslúžené a nezaslúžené utrpenie


Homília štvrtok


Adorácia štvrtok


Duchovný zápas I


Duchovný zápas II


Rast v Kristovi


Život v Duchu Svätom


Homília piatok


Adorácia piatok


Sedem bolestí PM vzor vernosti


Homília sobota