OZNAMY

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

alebo

NEDEĽA PÁNOVHO

ZMŔTVYCHVSTANIA

21. 4. 2019

- Slávnosť s oktávou

Slávnostná sv. omša

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † Vendelín a Júlia Palkovičoví,

                               a ostatní † z rodiny

1030 na poďakovanie za 88 rokov života

        a za zdravie a Božiu milosť do ďalších rokov

veľkonočný pondelok

22. 4. 2019

0730 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc (č. 98)

0900 na Húškoch: † bratia Štefan a Anton

1030 † rodičia Pavelkoví a Riškoví,

         starí rodičia z obidvoch strán a duše v očistci

veľkonočný utorok

23. 4. 2019

1830 † rodičia Trajlinkoví a Tlelkoví,

         starí rodičia z obidvoch strán,

         súrodenci a ostatní † z rodiny

veľkonočná streda

24. 4. 2019

1830 † rodičia Drahošoví, brat, sestra, zať

         a ostatní † z rodiny (č. d. 235)

veľkonočný štvrtok

25. 4. 2019

na cintoríne:

1400 † Alojz Prévaj, pohrebná

veľkonočný piatok

26. 4. 2019

na cintoríne:

1400 † Eva Izakovičová, pohrebná

veľkonočná sobota

27. 4. 2019

0730 † rodičia Vendelín a Helena Klempoví,

         Alexander a Mária Markovičoví,

         starí rodičia z obidvoch strán

         a ostatní † z rodiny (č. d. 475)

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

alebo

Nedeľa Božieho milosrdenstva

28. 4. 2019

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † manžel Martin, syn Peter

                               a rodičia Knotkoví a Černí

1030 † manžel Michal Studenič (20. výročie)

         a rodičia Studeničoví a Ovečkoví

  1. Veľkonočné pokrmy požehnáme teraz na záver rannej sv. omše.
  2. Dnes bude po sv. omšiach veľkonočná ofera. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
  4. Nácvik detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie bude v piatok 26. apríla o 1600 hod. v kostole. Účasť všetkých je nutná!
  5. Upratovanie kostola v sobotu 27. apríla 2019 prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 426 – 450.
  6. Každý, kto si na Druhú veľkonočnú nedeľu teda na Nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu PánaVerím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci, podľa Dekrétu o odpustkoch, ktoré sa viažu na úkony úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktoré vydala 29. 6. 2002 Apoštolská penitenciária a odobril ho svojím podpisom Ján Pavol II.
  7. Touto cestou vyslovujem úprimné: Pán Boh zaplať! všetkým, ktorý sa postarali o upratanie a vyzdobenie kostola k veľkonočným sviatkom, tým, čo pripravili Boží hrob, organistom, spevákom, komentátorke, lektorom, hasičom, miništrantom a všetkým, ktorí sa podieľali na tom, aby sviatky našej spásy prebehli v našej farnosti čo najdôstojnejšie.
  8. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  9. Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na 8. ročník kultúrno-akademického festivalu - Bratislavské Hanusove dni. Festival bude prebiehať od piatku 26. apríla do nasledujúceho piatku 3. mája v divadle Malá scéna na Dostojevského rade v Bratislave. Bratislavské Hanusove dni otvorí otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v piatok 26. apríla o 17.00 sv. omšou v Modrom kostole. Viac informácii a program celého festivalu možno nájsť na internetovej stránke www.bhd.sk.
  10. Srdečná vďaka všetkým, ktorí prišli a podporili myšlienku pôstnej polievky a veľkonočnej burzy. Vyzbieralo sa 751 €. Peniaze boli poslané na účet Tomáša Rusňáka pre Centrum Neri Boys v Kisumu. Srdečné Pán Boh zaplať aj všetkým, ktorí darovali ozdoby, koláče, zákusky a osúšky do burzy.