OZNAMY

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

12. 8. 2018

0730 na poďakovanie Božskému Srdcu Ježišovmu

        a Panne Márii za 96 rokov života

0900 na Húškoch: rodičia Šišolákoví

                             a ostatní † z rodiny Šišolákovej

1030 za celú farnosť

pondelok   13. 8. 2018

Sv. Ponciána, pápeža,

a Hipolyta, kňaza, mučeníkov

- Ľubovoľná spomienka

1830 † Mária Šimková

utorok   14. 8. 2018

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho,

kňaza a mučeníka - Spomienka

1830 † rodičia Anton a Jozefína Maxianoví,

         Jozef a Irena Baroňoví, a brat Ladislav

streda   15. 8. 2018

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE

- Slávnosť, prikázaný sviatok

0730 za celú farnosť

 

1830 † Mária Malíková, (10. výročie)

štvrtok   16. 8. 2018

Sv. Štefana Uhorského

- Ľubovoľná spomienka

1830 † rodičia Vílemoví a Studeničoví,

         súrodenci, starí rodičia a ostatní † z rodiny

piatok   17. 8. 2018

 

1830 † matka Mária Eglová, syn Lumír

         a rodičia z obidvoch strán

sobota   18. 8. 2018

Sv. Heleny - Ľubovoľná spomienka

0730 † rodičia Jozef a Anna Majzúnoví,

         brat Štefan, Jozef a Mária Studeničoví,

         syn Milan, starí rodičia a † rodina

DVADSIATA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

19. 8. 2018

0730 † manžel Martin Pavelka,

         rodičia Peter a Katarína Pavelkoví,

         Štefan a Anna Šišolákoví, brat Ivan

         a starí rodičia z obidvoch strán

0900 na Húškoch: za zdravie a Božiu pomoc

                             (70 rokov života)

1030 za celú farnosť

  1. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
  2. Upratovanie kostola v sobotu 18. augusta 2018 prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 601 – 625.