OZNAMY

SIEDMA

SIEDMA

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

16. 5. 2021   (Skalica)

0730 † Eliáš Studenič a rodičia Studeničoví (č. d. 235)

0900 Húšky † Michal a Helena Húškoví

                    a ostatní † z rodiny

1030 za celú farnosť

pondelok   17. 5. 2021   (Skalica)

 

1830 † rodina Drahošová, sestra a brat (č. d. 235)

utorok   18. 5. 2021   (Unín)

Sv. Jána I., pápeža a mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

1830 za zdravie a Božiu pomoc (Vinceková)

streda   19. 5. 2021   (Unín)

 

1830 za uzdravenie vzťahov v rodine

štvrtok   20. 5. 2021   (Unín)

Sv. Bernardína Sienského, kňaza

- Ľubovoľná spomienka

1830 † rodičia Andrej a Eva Hajdinoví,

         a starí rodičia z obidvoch strán

piatok   21. 5. 2021   (Moravský Svätý Ján)

Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza

a spoločníkov, mučeníkov

- Ľubovoľná spomienka

1830 † kňaz Štefan Fábera

sobota   22. 5. 2021   (Moravský Svätý Ján)

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky

- Ľubovoľná spomienka

1830 † rodičia František a Eleonóra Máteloví,

         Štefan a Mária Knotkoví (nedožitých 100 rokov)

         a brat Jozef Knotek, výročná

ZOSLANIE

DUCHA SVÄTÉHO

NEDEĽA

23. 5. 2021   (Moravský Svätý Ján)

0730 za celú farnosť

0900 Húšky † manžel Martin, syn Peter,

                    rodičia Knotkoví a Černí a Ľuboš Ondráš

1030 † manžel Milan Diviak (5. výročie)

KONČÍ SA VEĽKONOČNÉ OBDOBIE.

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka na katolícke masmédiá. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Dnes je Svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne. Ustanovil ho Benedikt XVI. v roku 2007.
  3. V mesiaci máj budeme sv. omše v robotný deň začínať májovou pobožnosťou s litániami, a tento týždeň aj deviatnikom k Duchu Svätému.
  4. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod.
  5. Letné kántrové dni sú tento týždeň v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania.
  6. Stretnutie detí ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie – tretiakov bude v piatok 21. mája o 1400 hod. v kostole.
  7. Stretnutie detí ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie – štvrtákov bude v piatok 21. mája o 1600 hod. v kostole.
  8. Upratovanie kostola v sobotu 22. mája prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 601 – 625. Stále hľadáme ženy, ktoré by si zobrali na starosť viesť jedno upratovanie do mesiaca. Hľadáme tiež speváčky na doprevádzanie pohrebných obradov. Pán Boh Vás za tieto služby požehnaj a odmeň!
  9. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!