OZNAMY

ŠIESTA NEDEĽA

ŠIESTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

16. 2. 2020

0730 † otec Augustín (nedožitých 80 rokov)

0900 na Húškoch: † manžel Ladislav Damborák

1030 za celú farnosť

pondelok   17. 2. 2020

Siedmich svätých zakladateľov

Rehole služobníkov Panny Márie

- Ľubovoľná spomienka

 

utorok  18. 2. 2020

 

 

streda   19. 2. 2020

 

1800 † manžel Štefan Balga

štvrtok   20. 2. 2020

Sv. Hyacinty Marto

- Ľubovoľná spomienka

1800 † Jozef Studenič, rodičia a starí rodičia

piatok   21. 2. 2020

Sv. Petra Damianiho,

biskupa a učiteľa Cirkvi

- Ľubovoľná spomienka

1800 † snúbenci Ján Kuciak a Martina Kušnírová

sobota   22. 2. 2020

KATEDRA SV. PETRA,

APOŠTOLA - Sviatok

 

SIEDMA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

23. 2. 2020

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † brat Anton

1030 † rodičia Ján a Anna Studeničoví,

         starí rodičia z obidvoch strán

         a ostatní † z rodiny

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1600 hod. v kostole.
  3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v stredu o 1700 hod.
  4. Upratovanie kostola v sobotu 22. februára prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 126 – 150.
  5. Tento týždeň budem odcestovaný. Zastupovať ma bude vdp. Slavko Ganaj, vojenský duchovný na letisku v Kuchyni. Na neho sa obracajte aj v prípade pohrebu. Tel. číslo bude u p. kostolníčky.