OZNAMY

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

- Slávnosť

NEDEĽA   28. 5. 2023

0730 za celú farnosť

0900 Húšky † Gertrúda, František, Adelaida,

                    Imrich a Čestmír

1030 † Milan (20. výročie) a Júlia Krškoví,

         a starí rodičia z obidvoch strán

pondelok   29. 5. 2023

Preblahoslavenej Panny Márie,

Matky Cirkvi - Spomienka

1830 † Jurko Hajdin a živá rodina

utorok   30. 5. 2023

 

1830 † rodina Trajlínková a Tlelková,

         a ostatní z rodiny

streda   31. 5. 2023

 

1830 † manžel Jozef Puškáč,

         rodičia PuškáčovíOndrušoví,

         starí rodičia z obidvoch strán a ostatní † z rodiny

štvrtok   1. 6. 2023

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA,

NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO

KŇAZA - Sviatok

1830 za pokoj vo svete a v ľudských srdciach

piatok   2. 6. 2023

Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov

- Ľubovoľná spomienka

1830 živí a † členovia

        Bratstva Božského Srdca Ježišovho

sobota   3. 6. 2023

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov,

mučeníkov - Spomienka

0730 živí a † členovia

        Ružencového bratstva

DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE - Slávnosť

4. 6. 2023

0730 za celú farnosť

0900 Húšky † Štefan a Mária Klempoví a v nuk Róbert

1030 † rodičia Prelcoví a vnuk Lukáš

 1. Dnes je po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
 2. Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa v kostole alebo v kaplnke zúčastňuje na slávnostnom recitovaní alebo speve hymnu Veni Creator Spiritus – Príď Duchu Svätý, tvorivý, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého. EO, s. 76, 26 §1, 1.
 3. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1600 hod v kostole.
 4. Májová pobožnosť s loretánskymi litániami bude bývať na úvod sv. omše do konca mája, teda ešte do stredy.
 5. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole. V prípade modlitieb za zomrelého sa večeradlo presúva na najbližší voľný deň.
 6. Tento týždeň je duchovná obnova k prvému piatku. Spovedať sa bude pred sv. omšami a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 1530 hod.
 7. Chorých po domoch vyspovedám v piatok doobeda. Prihláste si ich, prosím, v sakristii. 
 8. Stretnutie birmovancov bude v piatok 2. júna pri sv. omši o 1830 hod. a po jej skončení v pastoračnom centre.
 9. V sobotu po sv. omši bude Fatimská pobožnosť a stretnutie RB.
 10. Upratovanie kostola v sobotu 3. júna prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 1 - 25. Upratovanie bude po Fatimskej pobožnosti a stretnutí RB.
 11. Zasadnutie redakčnej rady nášho farského časopisu „Svitanie“ bude sobotu 3. júna o 1900 hod. na fare.
 12. Pri príležitosti dňa modlitieb za synodu, ktorý je stanovený na 31. mája 2023, Vás v tento deň srdečne pozýva otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský do mariánskej svätyne v Šaštíne na modlitbu a svätú omšu obetovanú na tento úmysel. Modlitba za synodu začne Eucharistickou adoráciu o 1700 hod, po ktorej bude o 1800 hod. nasledovať slávenie svätej omše. Pamätajme aj vo svojich osobných modlitbách na prosbu o požehnanie pre celú Cirkev a pre prebiehajúcu synodálnu cestu.
 13. Spoločenstvo Ladislava Hanusa srdečne pozýva na 12. ročník festivalu Bratislavské Hanusove dni, ktorý sa uskutoční 15. - 19. júna v centre Bratislavy. Tento rok prijali pozvanie: americký teológ Scotta Hahn s manželkou Kimberly, dominikán Thomas White OP a mnohí ďalší vzácni hostia. Viac na bhd.sk.
 14. Bohoslovci z bratislavského kňazského seminára pozývajú miništrantov na Minfu. Viac podrobností je na plagáte v sakristii.