OZNAMY

PRVÁ PÔSTNA

PRVÁ PÔSTNA

NEDEĽA

18. 2. 2018

0730 † Jaromír Knapec, rodičia a starí rodičia

         z obidvoch strán, a krstný otec Zdenko

0900 na Húškoch: † Jozef, Zuzana, Štefan

                              a ostatní † z rodiny

1030 za celú farnosť

pondelok   19. 2. 2018

 

1800 † rodičia, bratia, švagriná

         a starí rodičia Prachároví

utorok   20. 2. 2018

 

1800 † rodičia Ján a Anna Studeničoví,

         brat Rudolf a starí rodičia z obidvoch strán

streda   21. 2. 2018

Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi

- Spomienka

1800 † rodičia Jozef a Anna Majzúnoví,

         Štefan Kopiar a starí rodičia

štvrtok   22. 2. 2018

KATEDRA SV. PETRA,

APOŠTOLA - Sviatok

1800 za zdravie a pomoc Božského Srdca Ježišovho

        (č. d. 780)

piatok   23. 2. 2018

Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka - Spomienka

1800 † rodičia Mikuláš (50. výročie)

         a Jozefína (5. výročie) Puškáčoví

sobota   24. 2. 2018

0730 za zdravie a ďalšiu Božiu pomoc

        pri príležitosti 50 rokov manželstva

        pre Jozefa a Helenu Matkovičových

DRUHÁ PÔSTNA

NEDEĽA

25. 2. 2018

0730 † Anton Sulík, rodičia Sulíkoví a Prelcoví,

         a ostatní † z rodiny

0900 na Húškoch: † rodičia Húškoví a starí rodičia

1030 za celú farnosť

 1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka na charitu. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
 2. Pobožnosť Krížovej cesty si vykonáme dnes o 1400 hod, v piatok o 1730 hod., teda po hodiny pred sv. omšou.
 3. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes po krížovej ceste v kostole.
 4. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod. v kostole.
 5. Jarné kántrové dni sú tento týždeň v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
 6. Stretnutie birmovancov bude v piatok 23. februára pri sv. omši a po jej skončení v Pastoračnom centre.
 7. Upratovanie kostola v sobotu 24. februára prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 1 – 25.
 8. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
 9. Svätý Otec František vyhlásil piatok 23. február 2018 za Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Je túžbou Svätého Otca, aby sa celá Cirkev zapojila do tohto Dňa modlitby.
 10. Cirkevné Gymnázium sv. Františka Assiského v Malackách srdečne pozýva všetkých záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v budove školy na Kláštornom námestí v Malackách v stredu 21. februára 2018 od 0830 do 1330 hod. Škola v školskom roku 2018/2019 otvára jednu triedu štvorročného vzdelávacieho programu. Viac informácií sa nachádza na výveske a na školskej webovej stránke.
 11. Farnosť Báč prosí veriacich o podporu a pomoc. Nadácia VÚB vyhlásila súťaž, ktorej sa zúčastňuje deväť organov Slovenskej republiky. Medzi nimi je aj historický organ v našom pútnickom mieste Báč, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a ako jediný súťaží za našu arcidiecézu. Súťaž trvá do 25. februára. Organ, ktorý súťaž s najväčším hlasom vyhrá, obdrží 30.000 EUR. Svoj hlas môžeme odovzdať na stránke: www.nadaciavub.sk