OZNAMY

PRVÁ ADVENTNÁ

PRVÁ ADVENTNÁ

NEDEĽA

1. 12. 2019

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † rodičia Anton a Mária Smolárikoví,

                               a brat Anton

1030 za pokoj vo svete a v ľudských srdciach

pondelok   2. 12. 2019

 

1800 † rodičia Ján a Anna Filipoví, brat Ladislav

        a starí rodičia Filipoví a Trajlinkoví

utorok  3. 12. 2019

Sv. Františka Xaverského, kňaza

- Spomienka

0630 † manžel Rudolf, zať Viliam

        a rodičia z obidvoch strán

streda   4. 12 2019

Sv. Jána Damascénskeho,

kňaza a učiteľa Cirkvi

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Barbory, panny a mučenice

- Ľubovoľná spomienka

1400 † Martin Vilém, pohrená

štvrtok   5. 12. 2019

 

1800 † matka Agnesa Kovářová

        a starý rodičia Mikuláš a Mária Studeničoví

1000 sv. omša v DSS sv. Michala

piatok   6. 12. 2019

Sv. Mikuláša, biskupa

- Ľubovoľná spomienka

1800 živí a † členovia

        Bratstva Božského Srdca Ježišovho

sobota   7. 12. 2019

Sv. Ambróza, biskupa

a učiteľa Cirkvi - Spomienka

0630 živí a † členovia

       Ružencového bratstva

DRUHÁ ADVENTNÁ

NEDEĽA

8. 12. 2019

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: na poďakovanie s prosbou

                               za zdravie a Božiu pomoc

1030 za pomoc Božského Srdca Ježišovho

 1. Dnes pri sv. omšiach požehnáme adventné vence.
 2. Dnes bude po sv. omšiach zbierka na charitu. Vopred srdečné Pán Boh zaplať za každý milodar!
 3. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci december. Oltárna sviatosť bude vyložená k adorácii od 1400 do 1600 hod. Od 1500 hod sa bude modliť „Svätá hodinka“. Adoráciu zakončíme litániami, odprosujúcou modlitbou k Božskému Srdcu Ježišovmu a eucharistickým požehnaním.
 4. Prvé stretnutie koledníkov bude dnes o 1400 hod. v Pastoračnom centre a ďalšie na budúcu nedeľu 8. 12. 2019 tiež o 1400 hod.
 5. Pozývame koledníkov na vysielaciu svätú omšu, ktorá bude pre našu arcidiecézu v sobotu 14. 12. 2019. Zo Závodu sa pôjde vlakom o 853 hod. a príchod bude o 1700 hod. Pripravený je pre deti obed a program. Prihlasovať deti môžete u Márie Hollej a  Slávky Matokovej.
 6. Sv. omše budú ešte počas tohto týždňa bývať v kostolíku na cintoríne.
 7. Večeradlo s Pannou Máriou bude v ... o 1700 hod. v kostole na cintoríne.
 8. Tento týždeň je duchovná obnova k prvému piatku. Spovedať sa bude pred sv. omšami a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 1600 hod.
 9. Chorých po domoch vyspovedám v piatok doobeda. Prihláste si ich v sakristii.
 10. Vzadu na stolíku si môžete vyzdvihnúť nové číslo nášho farského časopisu „Svitanie“ za 1€.
 11. Občianske združenie Asociácia za život a rodinu pozýva na verejné modlitbové zhromaždenie s názvom ZA NAJMENŠÍCH Z NÁS. Uskutoční sa pred parlamentom dňa 3. 12. 2019 o 1630 hod. Toto modlitbové verejné zhromaždenie je volaním k Bohu o pomoc a zároveň žiadosťou adresovanou poslancom, aby hlasovali za lepšiu ochranu nenarodených. Parlament na práve prebiehajúcej schôdzi v druhom čítaní prerokuje zákon, ktorý ak bude prijatý, zlepší informovanosť mamičiek pred potratom, vďaka čomu budú lepšie chránené nenarodené deti pred potratom. Prineste si prosím sviečky.