OZNAMY

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

17. 10. 2021   (Kaplna)

0730 za celú farnosť

0900 Húšky † manžel Ondrej,

                    jeho rodičia a starí rodičia

1030 † manžel Eliáš Studenič (nedožitých 80 rokov)

pondelok   18. 10. 2021 (Kostolná pri Dunaji)

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU - Sviatok

1800 † Ignác a Terézia (nedožitých 80 rokov)

         Trajlínkoví

utorok   19. 10. 2021   (Kostolná pri Dunaji)

Sv. Jáne de Brébeuf

a Izáka Jogues, kňazov,

a ich spoločníkov, mučeníkov

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Pavla od kríža, kňaza

- Ľubovoľná spomienka

1800 † Mária Prelcová, rod. Štorová,

         rodičia a starí rodičia

streda   20. 10. 2021   (Kostolná pri Dunaji)

 

1800 † Alojz a Elena Studeničoví

štvrtok   21. 10. 2021   (Kráľová pri Senci)

 

1800 † Teodor Hrúz

piatok   22. 10. 2021   (Kráľová pri Senci)

Sv. Jána Pavla II., pápeža

- Ľubovoľná spomienka

1800 za zdravie a Božie požehnanie

        pre syna Michala (č. d. 687)

sobota   23. 10. 2021   (Kráľová pri Senci)

Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza

- Ľubovoľná spomienka

1800 † rodičia Vendelín a Terézia Gajdoví,

         a starí rodičia Jozef a Júlia Gajdoví

TRIDSIATA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

24. 10. 2021   (Miloslavov)

0730 za celú farnosť

0900 † Imrich a Helena Húškoví

        a ostatní † z rodiny

1030 † Tibor a Božena Tomovičoví,

         starí rodičia a ostatní † z rodiny

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. V mesiaci október budeme sv. omšu v robotné dni začínať spoločnou modlitbou posvätného ruženca.
  3. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov. 2. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách. 3. Pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku (Enchiridion indulgentiarum, conc. 17).
  4. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod. v kostole.
  5. Stretnutie birmovancov bude v piatok 22. októbra po sv. omši v kostole.
  6. Upratovanie kostola v sobotu 23. októbra prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na č. d. 76 – 100. Pán Boh vám zaplať za túto službu!
  7. Na budúcu nedeľu 24. októbra je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po svätých omšiach bude celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
  8. Z epidemiologického hľadiska sú okresy MA a SE od pondelka 18. októbra v červenej farbe to znamená, že ak pustíme do kostola všetkých, bez ohľadu na to či sú očkovaný, testovaný, či prekonali covid, či nie, môže byť v interiéri max. 1 osoba na 15m2, čiže vo farskom kostole 23 ľudí, v kostolíku na cintoríne 8 ľudí a na Húškoch 6 ľudí. Ak pustíme do kostola iba zaočkovaných, potom je počet bez limitu. Povinné je nosenie respirátora FFP2 v interiéri, a v exteriéri na HP pre vzdialenosti menšie ako 2m zase treba rúško. Treba však v každom prípade robiť zoznam účastníkov každej bohoslužby s telefonickým alebo e-mailovým kontaktom. Robíme to tak, že si každý, vždy keď pôjde na sv. omšu prinesie so sebou na lístku napísane meno a priezvisko + tel. číslo alebo e-mailové adresu, ktorú vhodí pri vchode do kostola do pripravenej krabičky. Z každého dňa sa tieto kontakty budú archivovať na potrebnú dobu a potom sa skartujú.

Nezabudnite si pri vchode zobrať aj miestenku, aby sme neprekročili povolený počet osôb v priestore kostola. Komu sa neujde miestenka, prosím aby do kostola nevstupoval. Prosím preto veriacich z rodiny na ktorej úmysel sa slúži sv. omša aby prišli skorej a ušla sa im miestenka. Nezabudnite nám prosím miestenky po sv. omši vrátiť vzadu na stolík.

Aby mohlo byť na nedeľnej sv. omši čo najviac ľudí, sv. omša o 900 hod. nebude od budúcej nedele na Húškoch, kde môže byť v kostole iba 6 ľudí, ale bude vo farskom kostole a táto sv. omša bude iba pre zaočkovaných, čiže môže na nej byť neobmedzený počet ľudí. Preto prosím všetkých, ktorý ste zaočkovaný prichádzajte v nedeľu na sv. omšu o 9.00 hod. Sobotnú sv. omšu a v nedeľu o 730 a o 1030 hod. nechajte, prosím, pre nezaočkovaných. Tí, ktorý ste zaočkovaní a prídete na sv. omšu o 900 hod., nezabudnite si zo sebou priniesť doklad o očkovaní s QR kódom (môže byť v telefóne, alebo vytlačený). Kto prídete s telefónom, nezabudnite si potom vypnúť počas sv. omše zvonenie.