OZNAMY

TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

KRST KRISTA PÁNA

- Sviatok

12. 1. 2020

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † starí rodičia Michal a Anna Štetinoví,

                               a Ivan Balík

1030 † manžel Eliáš Studenič

pondelok   13. 1. 2020

Sv. Hilára,

biskupa a učiteľa Cirkvi

- Ľubovoľná spomienka

na cintoríne:

1400 † Helena Studeničová, pohrebná

utorok  14. 1. 2020

 

na cintoríne:

1400 † Lukáš Červenka, pohrebná

streda   15. 1. 2020

 

na cintoríne:

1400 † Pavol Fischer, pohrebná

štvrtok   16. 1. 2020

 

0730 † ctihodné sestry

         Vivencia a Gorgónia Šišolákové

piatok   17. 1. 2020

Sv. Antona, opáta - Spomienka

1800 † brat Ladislav Horváth

         a manželka Jozefína Horváthová

sobota   18. 1. 2020

 

0730 † Štefan a Mária Vrablecoví,

         a starí rodičia Vrablecoví a Knotkoví

DRUHÁ NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

19. 1. 2020

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † Martin a za duše v očistci

1030 † rodičia a starí rodičia Ferdinand a Zuzana

         Mikuličoví (nedožitých 100 rokov)

  1. Dnes sa budú pred farským kostolom predávať medovníky na podporu akcie Boj proti hladu, ktorú organizuje Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Po oboch svätých omšiach si budete môcť medovníky zakúpiť a tak organizáciu podporiť.
  2. Večeradlo s Pannou Máriou bude v piatok o 1700 hod.
  3. Krátke stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie bude v stredu 15. januára 2020 po sv. omši o 1845 hod. vo farskom kostole. Prosím aby sa od každého dieťaťa aspoň jeden z rodičov stretnutia zúčastnil.
  4. Upratovanie kostola v sobotu 18. januára prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 1 – 25.
  5. Stretnutie detského spoločenstva bude v sobotu 18. januára 2020 o 1400 hod. v pastoračnom centre.
  6. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!