OZNAMY

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

21. 10. 2018

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: za obrátenie rodičov

1030 † otec Martin Studenič

pondelok   22. 10. 2018

Sv. Jána Pavla II., pápeža

- Ľubovoľná spomienka

1800 † Martin a Jozefína Šurinoví, a rodičia

utorok   23. 10. 2018

Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza

- Ľubovoľná spomienka

1800 † manželka Mária Prelcová,

         rodičia Prelcoví a Štoroví,

         a starí rodičia z obidvoch strán

streda   24. 10. 2018

Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa

- Ľubovoľná spomienka

1800 snúbenci

        Tomáš Lapin a Nikola Šišoláková

štvrtok   25. 10. 2018

Sv. Maura, biskupa

- Ľubovoľná spomienka

1800 † rodičia Pavelkoví a Čemboví,

         a starí rodičia z obidvoch strán

piatok   26. 10. 2018

 

1800 † Jozef Gajda (3. výročie)

sobota   27. 10. 2018

 

0730 † Jozef Húšek, rodičia z obidvoch strán,

         brat, švagor a starí rodičia

TRIDSIATA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

28. 10. 2018

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † Jozef a Anna Gúthoví,

         syn Jozef a starí rodičia z obidvoch strán

1030 † manžel Alojz Žák,

         rodičia z obidvoch strán a starí rodičia

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka na misie. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1600 hod. v kostole.
  3. Sväté omše v robotný deň počas mesiaca október začíname spoločnou modlitbou Posvätného ruženca.
  4. Touto cestou prosím farníka či farníčku, ktorý by ste boli ochotný vykonávať v našej farnosti službu kostolníka či kostolníčky, aby ste sa prihlásili v sakristii.
  5. Zasadnutie redakčnej rady nášho farského časopisu „Svitanie“ bude v piatok 26. októbra po večernej sv. omši na fare.
  6. Sviatosť manželstva si v sobotu 27. októbra 2018 o 1500 hod. vo farskom kostole vyslúžia Tomáš Lapin a Nikola Šišoláková.
  7. Upratovanie kostola v sobotu 27. októbra 2018 prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 851 – 875.
  8. V noci zo soboty 27. októbra na nedeľu 28. októbra sa mení čas. O 0300 hodine letného času posúvame hodiny na 0200 hodinu stredoeurópskeho času. Nezabudnite si preto v sobotu pred spaním posunúť hodiny o jednu hodinu dozadu.
  9. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!