Farský úrad

Názov

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Závod

Adresa

Štúrova 646, 908 72  Závod

IČO

340 158 92

Číslo účtu

0037240462/0900

IBANSK04 0900 0000 0000 3724 0462

Telefón

034/779 92 85

E-mail

   

zavod@ba.ecclesia.sk

Úradné hodiny

Kedykoľvek ma zastihnete, najlepšie však po večerných sv. omšich.

Prípadne si stretnutie dohodnite telefonicky, alebo e-mailom.

Sviatosti

KRST - si treba dohodnúť minimálne 2 týždne vopred.

Sviatosť krstu sa v našej farnosti vysluhuje 2. nedeľu v mesiaci po sv. omši, asi o 11.30 hod.

a 4. nedeľu v mesiaci počas sv. omše o 10.30 hod. Treba si vybrať z týchto možností.

SOBÁŠ - si treba dohodnúť aspoň 5 mesiacov vopred.

Pohreb

Ak ste ma nezastihli na fare, volajte na faru na tel. číslo 034/779 92 85.

Ak sa nedovoláte, zavolám vám naspäť, keď sa vrátim.

Zaopatrovanie chorých a zomierajúcich

Ak ste ma nezastihli na fare, volajte na faru na tel. číslo 034/779 92 85.

Ak sa nedovoláte, zavolám vám naspäť, keď sa vrátim.