OZNAMY

 

 

DRUHÁ PÔSTNA

NEDEĽA

25. 2. 2024

0730 za celú farnosť

0900 Húšky: † manžel Ladislav, rodičia Damborákoví

                     a Štetinoví, a ostatní † z rodiny

1030 † Mikuláš a Jozefína Puškáčoví, brat Jozef

         a starí rodičia z obidvoch strán

pondelok   26. 2. 2024

 

1800 † rodičia Peter a Terézia Knotkoví,

         a starí rodičia Knotkoví a Majzúnoví

utorok   27. 2. 2024

Sv. Gregora z Nareku, opáta a učiteľa Cirkvi

- Spomienka

1800 † Matúš, Janka a Richard Staňkoví, rodičia Valentoví,

         sestra Anastázia a starí rodičia z obidvoch strán

streda   28. 2. 2024

 

1800 † matka Mária Šrámková, (5. výročie úmrtia)

štvrtok   29. 2. 2024

 

1800 † manžel Alojz Žák, nevesta Jarmila,

         rodičia a starí rodičia z obidvoch strán

piatok   1. 3. 2024

 

1800 živí a † členovia

        Bratstva Božského Srdca Ježišovho

sobota   2. 3. 2024

0730 živí a † členovia

        Ružencového bratstva

 

TRETIA PÔSTNA

NEDEĽA

3. 3. 2024

0730 za celú farnosť

0900 Húšky: † Ján a Mária Sokoloví, a ostatní † z rodiny

1030 za pokoj vo svete a v ľudských srdciach

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Pobožnosť krížovej cesty si vykonáme dnes o 1515 hod., v piatok o 1730 hod., teda pol hodiny pred sv. omšou.
  3. Pôstny organový koncert bude dnes o 1600 hod. po krížovej ceste vo farskom kostole sv. Michala, archanjela v Závode. Zaznejú diela J. Haydna, W. A. Mozarta, A. Dvořáka ale aj Ľuboša Bernátha, či Petra Ebena. Účinkujú: Ľubomír Zelenák – organ, Kristína Zelenáková – soprán. Vstupné je dobrovoľné.
  4. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod. v kostole. V prípade modlitieb za zomrelého sa večeradlo presúva na najbližší voľný deň.
  5. Tento týždeň je duchovná obnova k prvému piatku. Spovedať sa bude pred sv. omšami a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 1530 hod.
  6. Chorých po domoch vyspovedám v piatok dopoludnia. Prihláste si ich v sakristii.
  7. Pozývame vás v piatok 1. marca 2024 do kostola v Borskom Mikuláši po sv. omši vypočuť si životné svedectvo Gorana z Medžugoria. Je to veľmi silné svedectvo, ako Boh skrze Matku Božiu zachránil jedného človeka. Mal dramatický život, v detstve prežil samovraždu, psychiatrickú liečebňu, väzenia, ulicu. Ozaj stojí za to si to vypočuť, hovorí pútavo, človek si poplače aj sa zasmeje. Vhodné najmä pre mladých – nielen tých, ktorí majú problémy s drogami. Všetkých povzbudí vo viere a istote, že sme pre Pána dôležitý, každý jeden z nás.
  8. Upratovanie kostola v sobotu 2. marca prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 976 - 1000. Pán Boh vám zaplať za túto službu!
  9. V marci začneme prípravu na prijatie sviatosti birmovania. Prihlásiť sa môžu žiaci, ktorí teraz navštevujú siedmu triedu základnej školy a starší. Povzbudzujem aj veriacich stredného veku  a seniorov, ktorí túto sviatosť neprijali, aby sa prihlásili a pripravili sa na prijatie sviatosti kresťanskej dospelosti a plnosti darov Ducha Svätého. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť po sv. omši v sakristii a je potrebné ich odovzdať mne osobne po sv. omšiach v sakristii do 10. marca 2024.
  10. Touto cestou hľadáme spevákov a speváčky, ktorí by doprevádzali svojím spevom pohrebné obrady. Každý chce svojich drahých pochovať dôstojne a s úctou. Bez spevu ale pohrebné obrady nikdy nebudú také dôstojné. A zháňať stále cudzích spevákov sa tiež do nekonečna nedá. Treba tiež rátať s tým, že majú svoje záväzky a nie vždy sa im dá prísť do našej farnosti. Na polnočnej ste ma presvedčili, že dobrých spevákov tu málo nemáme. Chce to len trocha dobrej vôle a ochoty obetovať sa. Zvlášť prosím dôchodcov, alebo takých ľudí, ktorým sa dá zaradiť si voľno v čase pohrebu. Podrobnejšie informácie poskytneme v sakristii, na fare, prípadne u p. Pavelkovej, ktorá aj rada nových spevákov zaučí.