Album - Posedenie prvoprijímajúcich detí v Pastoračnom centre

 

24. 05. 2009

Posedenie prvoprijímajúcich detí v Pastoračnom centre

Popoludní sa niekoľko detí, ktoré prijali dopoludnia prvý krát sväté prijímanie, spolu s ďalšími veriacimi prišli pomodliť o 16.00 do farského kostola Litánie loretánske pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Pobožnosť bola ukončená slávnostným požehnaním sviatostným Spasiteľom. Po Litániách bolo potom radostné a družné posedenie detí spolu s pánom farárom a pani katechétkou, ktoré pripravili rodičia v Pastoračnom centre. Bolo to radostné a milé ukončenie krásneho sviatočného dňa.

Späť na galérie