Album - Pani Marta Ucháľová v Závode

 

28. 11. 2008

Pani Marta Ucháľová v Závode

28. novembra sme privítali v našej farnosti pani Martu Ucháľovú z Košíc, z Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Po svätej omši sa nám pútavo prihovorila o fatimských zjaveniach panny Márie a ich význame až do dnešných dní. Povedala nám aj svedectvo duchovnej obnovy na jej sídlisku v Košiciach skrze mariánske modlitbové večeradlá.

Autorka fotografií: Jarmila Černá

Späť na galérie