Album - Druhý deň - LORETO

 

01. 05. 2009

Druhý deň - LORETO

Je 5.05 hodín ráno. Náš autobus vchádza do spiaceho Loreta. Obloha je ešte tmavá, na nebi svieti iba jedna hviezda. Zato Loreto žiari ako drahokam množstvom svetiel – a v strede, na vŕšku CASA SANTA - svätýdom. Je to krásna bazilika, ktorá skrýva niekoľko kaplniek.
Ale najväčším pokladom je Svätý dom, v ktorom archanjel Gabriel zvestoval Panne Márii, že počne a porodí Božieho Syna. Sú to tri tehlové steny, lebo východná časť, kde dnes stojí oltár, bola otvorená smerom k jaskyni, ktorá je v Nazarete. Podľa tradície bol Máriin murovaný dom prenesený „za pomoci anjelov“. V skutočnosti boli kamene domu privezené križiakmi loďou z iniciatívy zámožnej rodiny Angeli.
Behom storočí sa na výzdobe svätyne podieľalo mnoho veľkých umelcov. Jej povesť sa rýchlo rozšírila do celého sveta a stala sa obľúbeným pútnickým miestom, ktoré navštevujú milióny pútnikov z celého sveta. Svätý dom, ako významná relikvia, je pre pútnika príležitosťou i pozvaním meditovať o jej hlboko biblických, teologických a duchovných posolstvách zameraných na tajomstvo Vtelenia a Zvestovania spásy ľudstva. Viacerí prijali v bazilike sviatosť zmierenia a návštevu Svätého domu sme ukončili svätou omšou zo slávnosti Zvestovania Pána v kryptách, v kaplnke Ukrižovaného.

Autori fotografií: Peter Mášik a Mária Šušotová
Autorka textu: Eva Hanzlíková

Späť na galérie