Album - Prvý farský maškarný Svätoples - priebeh

Ďalšia Predošlá


22. 02. 2009

Prvý farský maškarný Svätoples - priebeh

Deti sprevádzali rodičia, súrodenci a niektorí starí rodičia. Prežili sme spolu nádherné popoludnie, na ktorom nechýbala dobrá zábava, hudba, tanec, hry, súťaže, sladké odmeny, tombola, občerstvenie, súťaž masiek a mnoho iného. Srdečná vďaka všetkým organizátorom, ktorí prispeli k vydarenému podujatiu. Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí prispeli do tomboly a na občerstvenie, tvorcom a výrobcom dekoračného obrazu, ktorý vytváral na plese doslova nebeskú atmosféru, zvukárom a ženám v obsluhe.

Autor fotografií: Peter Mášik

Späť na galérie | Späť na zoznam fotiek