Album - Kostoly v Závode

Ďalšia Predošlá

Autorka fotografie: Anna Valentová


30. 01. 2008

Kostoly v Závode

V našej farnosti sú dva rímsko-katolícke kostoly. Prvý bol konsekrovaný už v roku 1339. Nachádza sa na cintoríne. Pôvodne mal patrocínium sv. Michala, v súčasnosti má patrocínium Navštívenia Panny Márie (2. júl). Druhý kostol je súčasný farský kostol sv. Michala. Bol konsekrovaný 29. septembra 1897.

Späť na galérie | Späť na zoznam fotiek