OZNAMY

 

 

DVADSIATA NEDEĽA

 

V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

14. 8. 2022   (Modra)

0730 za celú farnosť

0900 Húšky † Jozef Ševečk a ostatní † z rodiny

1030 † František a Janka Hollí, Ferdinand

         a Zuzana Mikuličoví a ostatní † z rodiny

pondelok   15. 8. 2022   (Modra)

NANEBOVZATIE

PREBLAHOSLAVENEJ

PANNY MÁRIE

- Slávnosť, prikázaný sviatok

0730 za celú farnosť

1830 † rodičia Michal a Anna Šišolákoví,

         Martin a Helena Kopiaroví, Marta, Mária,

         starí rodičia z obidvoch strán a ostatní † z rodiny

 

utorok   16. 8. 2022   (Modra)

Sv. Štefana Uhorského

- Ľubovoľné spomienka

0730 † manžel Jozef Húšek, syn Milan,

         rodičia z obidvoch strán, brat švagor

         a ostatní † z rodiny

streda   17. 8. 2022   (Báhoň)

 

1830 † rodičia Studeničoví a Emrichoví,

         a rodina Jančiová

štvrtok   18. 8. 2022   (Báhoň)

Sv. Heleny - Ľubovoľná spomienka

0730 † rodičia Matej a Júlia Benkovičoví,

         manžel Alojz, švagriné Anna a Irena,

         rodina Studeničová a ostatní † z rodiny

piatok   19. 8. 2022   (Báhoň)

Sv. Jána Eudesa, kňaza

- Ľubovoľná spomienka

1830 na úmysel otca arcibiskupa

sobota   20. 8. 2022   (Budmerice)

Sv. Bernarda,

opáta a učiteľa Cirkvi

- Spomienka

0730 † Martin Pavelka,

         rodičia a starí rodičia z obidvoch strán,

         a brat Ivan

 

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA

 

V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

21. 8. 2022   (Budmerice)

0730 za celú farnosť

0900 Húšky † manžel Peter, vnuk Richard,

                    rodičia a ostatní † z rodiny

1030 † Florián a Zuzana Smrtičoví, súrodenci,

         švagriná a starí rodičia Olivoví a Smrtičoví

  1. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1600 hod. v kostole.
  2. Večeradlo s Pannou Máriou bude v stredu 1730 hod. v kostole. V prípade modlitieb za zomrelého sa večeradlo presúva na najbližší voľný deň.
  3. Upratovanie kostola v sobotu 20. augusta prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na č. d. 76 - 100. Pán Boh vám zaplať za túto službu!
  4. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  5. Pre mladých, ktorí chcú prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnosti alebo v spoločenstvách, sa otvára 13. ročník Bratislavskej animátorskej školy.  Viac informácií o BAŠke a spôsob prihlásenia nájdete na stránke mladezba.sk .
  6. Príďte zažiť cestu utečenca do charitnej záhrady na Kapitulskej 18 v Bratislave počas Svetového humanitárneho dňa 19. augusta od 1600 hod. Čaká na vás i moderovaná diskusia, koncert, detský program, občerstvenie. Prejdite cestou utečenca s charitou.
  7. Saleziáni, RKFÚ Vajnory a spoločenstvo Tymian pozýva miništrantov na TIMIBOVA (Titusovu miništrantskú bodku vo Vajnoroch). Podujatie sa uskutoční 3. 9. 2022 vo Vajnoroch a má takýto program: 930 - 1000 - registrácia účastníkov; 1000 - prednáška: Žijú ešte hrdinovia? (Hrdinstvo v živote svätých). 1045 - možnosť svätej spovede; 1130 - svätá omša - Príhovor na tému: Povolanie k hrdinstvu. 1230 - agapé (zo svojho i spoločného :-). 1300 - športovo súťažné popoludnie. (Miništrantská Guinessova kniha rekordov - popoludnie hier a zábavy). 1530 - Odmena víťazov a záverečné požehnanie. P. S. Príďte, neobanujete... Na stretnutie sa tešia organizátori podujatia.