OZNAMY

NEDEĽA 20

NEDEĽA   20. 5. 2018

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch

1030 † Jozef Horváth (nedožitých 50 rokov)

pondelok   21. 5. 2018

Panny Márie, Matky Cirkvi

- Spomienka

1830 † rodina Konečná a starí rodičia

utorok   22. 5. 2018

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky

- Ľubovoľná spomienka

1830 † rodičia Štefan a Helena Izakovičoví,

         starí rodičia Izakovičoví a Zaícoví

         a ostatní † z rodiny

streda   23. 5. 2018

 

1830 † manžel Milan Diviak

štvrtok   24. 5. 2018

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA,

NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA

- Sviatok

1830 † rodičia Peter a Katarína Pavelkoví,

         dcéra Anna, syn Martin

         a starí rodičia z obidvoch strán

piatok   25. 5. 2018

Sv. Bédu Ctihodného,

kňaza a učiteľa Cirkvi

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Gregora VII., pápeža

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Márie Magdalény de´ Pazzi, panny

- Ľubovoľná spomienka

1830 † rodičia Jozef a Anna Duškoví,

         a ostatní † z rodiny

sobota   26. 5. 2018

Sv. Filipa Neriho, kňaza - Spomienka

1400 v Mariazelli – na úmysel celebranta

NEDEĽA   27. 5. 2018

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

0730 na poďakovanie za 70 rokov života,

        za ďalšiu Božiu pomoc a ochranu,

        a príhovor Panny Márie

0900 na Húškoch

1030 za celú farnosť

  1. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. (Enchiridion indulgentiarum, conc. 26).
  2. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  3. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1600 hod. v kostole.
  4. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí ustanovila povinnú liturgickú spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi, ktorá sa bude sláviť v pondelok po Turíčnej nedeli (Svätodušný pondelok).
  5. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
  6. V mesiaci máj sv. omše v robotný deň začíname májovou pobožnosťou s litániami.
  7. Stretnutie birmovancov bude v piatok 25. mája pri sv. omši a po jej skončení v Pastoračnom centre.
  8. Upratovanie kostola v sobotu 26. mája prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 301 – 325.
  9. Odchod autobusu na púť do Mariazellu je v sobotu ráno o 0700 hod. od Hasičskej zbrojnice. Sv. omšu máme dohodnutú na 1400 hod.
  10. U dlhšiu dobu nám do kostola alebo pred vchodové dvere kostola niekto prináša staré Katolícke noviny a časopisy. Dotyčnému chcem touto cestou oznámiť, že kostol nie sú zberné suroviny! Už som to povedal minulú nedeľu a tento týždeň to tu bolo zase. Prosím, nerobte nám z kostola a okolia smetisko!