OZNAMY

TRETIA NEDEĽA

TRETIA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

21. 1. 2018

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: rodičia Jozef a Terézia Horváthoví,

                             starí rodičia a ostatní † z rodiny

1030 † rodičia Benkovičoví a Studeničoví,

         a súrodenci

pondelok   22. 1. 2018

Sv. Vincenta, diakona a mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

1800 † Mária Rohlíčková, starí rodičia Smrtičoví

         a švagrovia Jozef a Michal

utorok   23. 1. 2018

 

1800 † ctihodné sestry

         Vivencia a Gorgónia Šišolákové

streda   24. 1. 2018

Sv. Františka Saleského,

biskupa a učiteľa Cirkvi

- Spomienka

1800 za zdravie, Božiu pomoc a ochranu

štvrtok   25. 1. 2018

OBRÁTENIE SV. PAVLA

APOŠTOLA - Sviatok

1800 † Ján a Anna Rohlíčkoví,

        sestra Margita a Július Kovácsoví,

        a starí rodičia Hurbánkoví a Rohlíčkoví

piatok   26. 1. 2018

Sv. Timoteja a Títa, biskupov

- Spomienka

1800 † rodičia Ondrej a Eva Hajdinoví,

         a starí rodičia z obidvoch strán

sobota   27. 1. 2018

Sv. Angely Merici, panny

- Ľubovoľná spomienka

0730 † rodičia Michal a Helena Šišolákoví,

         syn Stanislav a starí rodičia z obidvoch strán

ŠTVRTÁ NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

28. 1. 2018

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: manžel Ladislav

                             a rodičia Žákoví a Vávroví

1030 † Radoslav Marušinec

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod. v kostole.
  3. Do 25. januára ešte pokračuje Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  4. Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v piatok 26. januára o 1600 hod. v Pastoračnom centre.
  5. Stretnutie birmovancov bude v piatok 26. januára pri sv. omši a po jej skončení v Pastoračnom centre.
  6. Upratovanie kostola v sobotu 27. januára prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 976 – 1000.