OZNAMY

TRETIA ADVENTNÁ

TRETIA ADVENTNÁ

NEDEĽA

17. 12. 2017

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † rodičia Anton a Mária Smolárikoví

1030 ťažko chorí Milan a Tatiana

pondelok   18. 12. 2017

 

na cintoríne:

1400 † Ivan Pöstenyi, pohrebná

utorok   19. 12. 2017

 

0630 † manžel, syn Pavol, bratia,

         rodičia a starí rodičia

streda   20. 12. 2017

 

1800 † rodičia František a Katarína Orgoňoví,

         starí rodičia z obidvoch strán

         a ostatní † z rodiny

štvrtok   21. 12. 2017

Sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi - Spomienka

0630 † rodina Hajnovičová a Kopiarová

piatok   22. 12. 2017

 

1800 † manžel Viliam,

         synovia Pavol, Viliam a René,

         rodičia Knotkoví a Boďoví,

         starí rodičia z obidvoch strán

         a ostatní † z rodiny

sobota   23. 12. 2017

Sv. Jána Kentského, kňaza - Spomienka

0630 † rodičia Jozef a Agneša Diviakoví,

        a brat Milan

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ

NEDEĽA

24. 12. 2017

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † Štefan a Helena Mrázoví,

                             a Ján Osuský

1030 † rodičia Štefan a Mária Benkovičoví,

         vnuk Tomáš a ostatní † z rodiny

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1600 hod. v kostole.
  3. Predvianočná sv. spoveď v Malých Levároch bude dnes od 1500 do 1600 hod. a vo Veľkých Levároch od 1630 do 1830 hod. Ak sa ešte niekto nestihol k Vianociam vyspovedať, môže využiť túto príležitosť, alebo počas týždňa pred sv. omšami doma v Závode.
  4. Stretnutie koledníkov bude dnes o 1400 hod. v Pastoračnom centre. Na budúcu nedeľu sa koledníci stretnú o 1245 hod. v kostole.
  5. Vzadu na stolíku s časopismi je pripravená krabička na adresy. Nezabudnite do nej vhodiť lístok na ktorom bude čitateľne napísané vaše meno, ulica a číslo domu. Len tak zaručíte, aby vás koledníci naozaj navštívili. Koledníci začnú navštevovať rodiny na štedrý deň od 1300 hod. Vyzbierané peňažné prostriedky, budú použité najmä pre centrum sestier Vincentiek v Alitene v Etiópii - na zlepšenie starostlivosti o matky s deťmi, pôrodnú starostlivosť, nákup sanitiek a pod. Kto nemôže prijať koledníkov a chce prispieť na Dobrú novinu, môže prispieť na č.ú. SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (SWIFT: TATRSKBX) - Tatra banka. Alebo poslať darcovskú SMS v hodnote 2€ do 31. 1. 2018 s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877.
  6. Vzadu na stolíku s časopismi si môžete zobrať DOBRÉ NOVINY Dobrej noviny.
  7. Večeradlo s Pannou Máriou bude v stredu o 1700 hod. v kostole.
  8. Upratovanie kostola v sobotu 23. decembra (asi o 1100 hod.) prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 851 – 875. Prosím chlapov, aby prišli osadiť stromčeky v sobotu o 0900 hod. aj mládež, aby prišla ozdobiť stromčeky o 1000 hod.
  9. Bohu známi darovali pre potreby našej farnosti spolu 125 €. Pán Boh zaplať!