OZNAMY

ŠIESTA NEDEĽA

ŠIESTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

17. 2. 2019

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † Ján a Mária Sokoloví

1030  † rodičia Studeničoví a Emrichoví,

          rodina Jančiová a starí rodičia z obidvoch strán

          (č. d. 184)

pondelok   18. 2. 2019

 

1800 † manžel Štefan Balga

utorok   19. 2. 2019

 

1800 † rodičia Majzúnoví a Studeničoví,

         a celá † rodina z obidvoch strán (č. d. 212)

streda   20. 2. 2019

 

1800 na poďakovanie za celú rodinu (č. d. 871)

štvrtok   21. 2. 2019

Sv. Petra Damianiho,

biskupa a učiteľa Cirkvi

 - Ľubovoľná spomienka

1800starý rodičia Maxianoví a Prelcoví,

         prastarí rodičia Kovarikoví,

         Helena a Janka

piatok   22. 2. 2019

KATEDRA SV. PETRA,

APOŠTOLA - Sviatok

1800 † rodičia Ján a Anna Studeničoví,

         ich syn Rudolf a starí rodičia z obidvoch strán

sobota   23. 2. 2019

Sv. Polykarpa, biskupa

a mučeníka - Spomienka

0730 na poďakovanie za celú rodinu (č. d. 68)

SIEDMA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

24. 2. 2019

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † starí rodičia Švecoví a Húškoví,

                               a brat Jozef

1030  za nášho duchovného otca Petra

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1600 hod. v kostole.
  3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod. v kostole.
  4. Na sviatok Katedry sv. Petra (od poludnia 21. do polnoci 22. februára) môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky veriaci, ktorý nábožne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí OtčenášVerím v Boha.
  5. Upratovanie kostola v sobotu 23. februára 2019 prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 201 – 225.
  6. Cirkevné Gymnázium sv. Františka Assiského v Malackách srdečne pozýva všetkých záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v budove školy na Kláštornom námestí v Malackách v piatok 22. februára 2019 od 800 do 1200 hod. Škola v školskom roku 2019/2020 otvára jednu triedu štvorročného vzdelávacieho programu. Viac informácií sa nachádza vo výveske a na školskej webovej stránke.