OZNAMY

DVADSIATA PIATA NEDEĽA

DVADSIATA PIATA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

20. 9. 2020

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † starí rodičia Michal a Anna Štetinoví,

                               a † rodičia Ivan a Anna Balíkoví

1030 † manžel a otec Martin Šišolák

pondelok   21. 9. 2020

SV. MATÚŠA,

APOŠTOLA A EVANJELISTU

- Sviatok

1830 † rodičia František (nedožitých 100 rokov)

         a Katarína Orgoňoví, manžel, otec, starí otec,

         brat a švagor Marián Orgoň a ostatní † z rodiny

utorok   22. 9. 2020

 

1830 na úmysel otca arcibiskupa

streda   23. 9. 2020

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza

- Spomienka

1830 na úmysel otca arcibiskupa

štvrtok   24. 9. 2020

 

1830 † rodičia Matej a Júlia Benkovičoví,

         manžel Alojz Komínek, švagriná Anna,

         rodina Studeničová a ostatní † z rodiny (č. d. 653)

piatok   25. 9. 2020

 

1830 † manžel Radoslav Marušinec

sobota   26. 9. 2020

Sv. Kozmu a Damiána,

mučeníkov

- Ľubovoľná spomienka

0730 za zdravie a Božiu pomoc (č. d. 103)

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

27. 9. 2020

HODOVÁ SLÁVNOSŤ

VÝROČIE POSVIACKY CHRÁMU

SVÄTÉHO MICHALA

ARCHANJELA

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † z rodiny Huškovej, Benkovičovej

                               a Zaícovej

1030 živí a † kňazi, ktorí pôsobili v našej farnosti

        a ktorý pochádzajú z našej farnosti

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1600 hod. v kostole.
  3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
  4. Upratovanie kostola v sobotu 26. septembra prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 876 – 900.
  5. Sviatosť manželstva si v sobotu 26. septembra 2020 o 1530 hod. vo farskom kostole vyslúžia Richard Egl a Luna Matičič.
  6. Hodovú slávnosť – 123. výročie posvätenia nášho farského kostola sv. Michala archanjela oslávime na budúcu nedeľu 27. septembra 2020. Slávnostným kazateľom pri sv. omši o 1030 hod. bude vdp. Ján Ragula, farár v Malackách.
  7. Prosím členov SSV aby si čo najskôr vyzdvihli v sakristii Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu škótskeho spisovateľa Magnusa MacFarlane-Barrowa Neobyčajný príbeh Mary´s Meals, novénu odovzdanosti s názvom Zlož svoju starosť na Pána, vreckový kalendárik 2021 s kupónmi na zľavu a pamätný list člena k 150 výročiu SSV, a zároveň zaplatili členské 8 € na rok 2021.
  8. Staré lavice z nášho farského kostola sú ešte stále uskladnené v hale u p. Jána Prelca na Priečnom. Kto by mal o ne záujem, nech sa zapíše v sakristii. Treba ich totiž odtiaľ vypratať.
  9. Deviatnik k patrónovi našej farnosti a farského kostola sv. Michalovi sa počas tohto týždňa budeme modlievať pred sv. omšami.
  10. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach farská ofera. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!