OZNAMY

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

11. 11. 2018

0730 † rodičia Jaroslav a Anna Chvátaloví,

         a starí rodičia z obidvoch strán

0900 na Húškoch: † syn Richard Skala

1030 za celú farnosť

pondelok   12. 11. 2018

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

- Spomienka

0900 na úmysel celebrantov

utorok   13. 11. 2018

 

1800 † rodičia Martin a Helena Kopiaroví,

         a starí rodičia Kopiaroví a Prévajoví

streda   14. 11. 2018

 

1800 † Vendelín a Mária Majzúnoví,

         starí rodičia z obidvoch strán

         a ostatní † z rodiny

štvrtok   15. 11. 2018

Sv. Alberta Veľkého,

biskupa a učiteľa Cirkvi

- Ľubovoľná spomienka

1800 † Terézia Drahošová (nedožitých 70 rokov)

piatok   16. 11. 2018

Sv. Margity Škótskej

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Gertrúdy, panny

- Ľubovoľná spomienka

1800 za Božiu pomoc a ochranu

sobota   17. 11. 2018

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

- Spomienka

0730 † Ivan (výročná) a Terézia Pöstenyioví,

         a rodičia z obidvoch strán

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

18. 11. 2018

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † Ferdinand a Terézia Zelenkoví

1030 † manžel Jozef Gajda (nedožitých 80 rokov)

  1. Dnes sa po sv. omšiach koná tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory na výstavbu spoločenskej miestnosti pre 240 ľudí v pastoračnom centre bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktoré je zamerané na preventívnu, formačnú a uzdravujúcu službu pre mladých ľudí.
  2. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod. v kostole.
  3. Upratovanie kostola v sobotu 17. novembra 2018 prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 926 – 950.
  4. Novou kostolníčkou je p. Rusňáková. Touto cestou hľadáme dobrovoľníčku namiesto nej, ktorá by vykonávala službu upratovačky v kostole. Prosím prihláste sa v sakristii. Vopred Pán Boh zaplať!
  5. V rámci zbierky Boj proti hladu a zakúpením medovníkového srdiečka sa v našej farnosti vyzbieralo spolu 325.- EUR. Peniaze boli zaslané na účet Vincentskej rodiny, ktorá je organizátorom celoslovenskej zbierky. Ďakujeme za každý milodar.
  6. Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  7. Bratia a sestry, ako je známe aj z médií, kresťania v Pakistane zažívajú nárast prenasledovania za svoju kresťanskú vieru. Najnovším príkladom je kauza manželky a matky dvoch detí Asie Bibi, kresťanky väznenej a prenasledovanej za to, že vyznala vieru v Ježiša Krista. Okrem nej je ohrozený aj jej obhajca, pričom jej rodina bola nútená emigrovať do zahraničia. Rôzne mimovládne organizácie aj niektoré vlády sa snažia dostať Asiu Bibi mimo krajinu, ale nedarí sa to kvôli reakcii extrémistov v posledných dňoch. Kresťania v Pakistane prosia o modlitbu. Vyprosujme im od Boha vytrvalosť vo viere, trpezlivosť v utrpení, posilu v rozhodnutí vyznávať Ježiša Krista a jeho evanjelium.
  8. V nedeľu 11. novembra si pripomíname 100 rokov od ukončenia prvej svetovej vojny. Zvonenie kostolných zvonov nám v tento deň pripomína tiež dôležitosť modlitby a úsilia o mier vo svete.
  9. Nasledujúci týždeň (11. - 18. novembra) sa v Cirkvi na celom Slovensku slávi ako Týždeň Cirkvi pre mládež. Pri tejto príležitosti pozývame všetkých veriacich k modlitbe za mladých a samotných mladých pozývame na viacero podujatí, o ktorých sa môžu dozvedieť na stránke www.mladezba.sk a tiež na plagáte na výveske.