OZNAMY

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

8. 9. 2019

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † rodičia Bartolomej a Mária

        Šišolákoví, a starí rodičia z obidvoch strán

1030 † Ján Klempa, rodičia a súrodenci

pondelok   9. 9. 2019

Sv. Petra Clavera, kňaza

- Ľubovoľná spomienka

1830 na poďakovanie za 80 rokov života

         a za zdravie a Božiu pomoc

utorok  10. 9. 2019

 

1830 † manžel Mikuláš Majzún (2. výročie)

streda   11. 9. 2019

 

1830 † manžel Jozef Strmenský

štvrtok   12. 9. 2019

Najsvätejšieho mena Panny Márie

- Ľubovoľná spomienka

1830 † z rodiny (č. d. 792)

piatok   13. 9. 2019

Sv. Jána Zlatoústeho,

biskupa a učiteľa Cirkvi

- Spomienka

1830 za zdravie a Božiu pomoc k 80. narodeninám

sobota   14. 9. 2019

POVÝŠENIE

SVÄTÉHO KRÍŽA

- Sviatok

0730 † manžel Ján Smrtič, rodičia Skaloví

         a Smrtičoví, a ostatní † z rodiny (č. d. 436)

1400 novomanželia

         Adam Hollý a Kristína Klvačová

NEDEĽA   15. 9. 2019

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE,

PATRÓNKY SLOVENSKA

- Slávnosť

0730 † rodičia Matúš a Jozefína,

         bratia, sestra a Jaromír

0900 na Húškoch: † rodičia Diviakoví,

                               a bratia Blažej a Peter

1030 za celú farnosť

  1. Prosím členov SSV, ktorý si ešte nevyzdvihli Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu Plná slávy, Litánie pre verejnú a súkromnú pobožnosť, a vreckový kalendárik, a zároveň nezaplatili členské 8 EUR na rok 2020 aby tak urobili čo najskôr v sakristii. Pozývame aby sa prihlásili aj nový záujemcovia o členstvo v SSV. Prihlásiť sa môžete taktiež v sakristii.
  2. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
  3. Upratovanie kostola v sobotu 14. septembra 2019 prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov  901 - 925.
  4. Sviatosť manželstva si v sobotu 14. septembra 2019 o 1400 hod. v rámci sv. omše vyslúžia Adam Hollý Kristína Klvačová.
  5. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  6. Spoločenstvo Modlitby za kňazov pozýva aj v tomto roku zapojiť sa do 40-dňovej modlitbovej reťaze, ktorá sa začne na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra. Zapisovať sa možno do tabuľky, ktorá je vyložená vzadu na stolíku.
  7. Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína, ktorá sa bude konať 13. - 16. septembra 2019. Národná púť vyvrcholí sv. omšou v nedeľu, 15. septembra o 1030 hod., počas ktorej prednesie homíliu Mons. Vladimír Fekete SDB, apoštolský prefekt v Azerbajdžane. Na druhý deň, 16. septembra 2019, bude v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sláviť sv. omšu o 1030 hod. bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko v rámci púte seniorov a chorých. Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte na výveske.
  8. Pozývame Vás na pešiu púť do Šaštína na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Stretneme sa v  nedeľu, 15. 9. 2019 o 545 hod. pri kostole. Úmyslom našej púte budú naše rodiny a úcta k životu.
  9. Dňa 22. 9. 2019 sa uskutoční Národný pochod za život. Stretnutie účastníkov pochodu za život za našu farnosť bude v stredu  11. 9. 2019 o 1915 hod. – po sv. omši v Pastoračnom centre. Na stretnutí sa dohodneme na čase odchodu ako i spôsobe dopravy.
  10. Národný pochod za život potrebuje ešte 400 dobrovoľníkov, ktorí by vedeli pomôcť v rôznych tímoch od piatku 20. septembra do nedele 22. septembra. Dobrovoľníci sa môžu zaregistrovať na stránke www.pochodzazivot.sk - odkaz na registráciu dobrovoľníkov sa nachádza na stránke vpravo hore.