OZNAMY

ŠTVRTÁ PÔSTNA

ŠTVRTÁ PÔSTNA

NEDEĽA

26. 3. 2017

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: na poďakovanie

                             s prosbou za zdravie a Božiu pomoc

1030 † Daniela Šišuláková rod. Horváthová,

        starí rodičia Pavol a Anna Horváthoví,

        a starí otec Emil Jakša

pondelok   27. 3. 2017

 

1830 na poďakovanie za Božiu pomoc,

         zdravie a dar života (č. d. 813)

utorok   28. 3. 2017

 

1830 † rodičia Benkovičoví a Studeničoví,

         súrodenci a starí rodičia z obidvoch strán

streda   29. 3. 2017

 

na cintoríne:

1400 † Terézia Gajdová, pohrebná

štvrtok   30. 3. 2017

 

1830 † otec Imrich Benkovič,

         a starí rodičia Martin a Katarína Benkovičoví

piatok   31. 3. 2017

 

1830 † Štefan a Mária Valentoví, a duše v očistci

sobota   1. 4. 2017

 

0730 živí a † členovia Ružencového bratstva

PIATA PÔSTNA

NEDEĽA

2. 4. 2017

0730 za pokoj vo svete a v ľudských srdciach

0900 na Húškoch: † Michal a Mária Huškoví, a ich rodičia

1030 za celú farnosť

 1. Dnes si pobožnosť krížovej cesty vykonáme o 1430 hod., v piatok o 1800 hod.
 2. Keďže máme už letný čas, sv. omše v robotný deň budú od zajtra bývať o 1830 hod.
 3. V pondelok o 0900 hod. sa koná brigáda členov Ružencového bratstva ale i ostatných dobrovoľníkov na čistení parku okolo kostola. Prineste si zo sebou metlu a hrable.
 4. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
 5. Stretnutie birmovancov bude v piatok 31. marca pri sv. omši a potom po sv. omši v kostole.
 6. Upratovanie kostola v sobotu 1. apríla prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 1 001 – 1 025.
 7. Veľkonočná sv. spoveď v Závode bude v sobotu 8. apríla od 1400 do 1600 hod. Budeme tu spovedať piati kňazi. Snažte sa naplánovať si veci tak, aby ste mohli využiť túto možnosť.
 8. Chorých po domoch k Veľkej noci a zároveň k prvému piatku vyspovedám v piatok 7. apríla. Zapisujte si ich, prosím, v sakristii.
 9. Srdečne vás pozývame na tradičnú pôstnu polievku, ktorá sa bude konať na budúcu nedeľu 2. apríla 2017 po druhej sv. omši v Pastoračnom centre Božieho Milosrdenstva v Závode. Dobrovoľným príspevkom za zrieknutie sa obeda podľa vlastnej predstavy pomôžeme v rámci projektu „Tehlička“  deťom v Južnom Sudáne k lepšej budúcnosti. Rovnako si môžete zakúpiť aj veľkonočné pohľadnice, korbáče, kraslice, či koláče. Výnos z predaja bude pripojený k zbierke „Tehlička 2017“.
 10. Zbierka pre potreby našej farnosti z minulej nedele vyniesla 545,58 € a pútnici do Bratislavy darovali 50 €. Za každý milodar srdečné Pán Boh zaplať!
 11. Katedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku organizuje v dňoch 2. – 7. júla 2017 v Ružomberku kurz pre chrámových organistov a kantorov. Záujemcovia si môžu vybrať z týchto špecializácií: 1. hra na organe, 2. dirigovanie zboru, 3. gregoriánsky chorál. Viac informácií ako aj prihlášku možno nájsť na webových stránkach: https://www.facebook.com/KHKURK alebo http://www.kh-ku.webnode.sk.
 12. Dňa 30. 3. 2017 sa bude konať zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom sa bude opäť prejednávať návrh Všeobecného záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Pozývame Vás zapojiť sa do modlitby alebo pôstu na tento úmysel.