OZNAMY

 

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

(NEDEĽA RADOSTI)

19. 3. 2023 (Bratislava-sv. Martina)

0730 za celú farnosť

0900 Húšky † Michal a Jozefína Delimanoví,

                    a syn Mirko

1030 † rodina Trajlínková a Šurinová

pondelok   20. 3. 2023   (Bratislava-sv. Martina)

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA

PANNY MÁRIE - Slávnosť

1800 † Mons. Prof. ThDr. Jozef Vrablec (20. výročie)

utorok   21. 3. 2023

 

1800 na poďakovanie za dar života (č. d. 813)

 

streda   22. 3. 2023

 

1800 † rodičia Vendelín a Helena Klempoví,

         Alexander a Mária Markovičoví,

         starí rodičia z obidvoch strán

         a ostatní † z rodiny (č. d. 475)

štvrtok   23. 3. 2023

Sv. Turibia de Mongrovejo, biskupa - Spomienka

1800 † syn Pavol (nedožitých 60 rokov)

         a ostatní † z rodiny

piatok   24. 3. 2023

 

1800 † rodičia Sigfríd a Katarína Martinkovičoví,

         a Ondrej a Justína Haluškoví

 

sobota   25. 3. 2023

ZVESTOVANIE PÁNA - Slávnosť

0730 † Jozef a Štefánia Valentoví,

         a duše v očistci

 

 

PIATA PÔSTNA

NEDEĽA

26. 3. 2023

0730 za celú farnosť

0900 Húšky † rodičia, brat, starí rodičia a Jozef

1030 † Daniela Šišuláková, rod. Horváthová,

         rodičia Horváthoví,

         Pavol a Anna (rod. Krajčírová) Horváthoví,

         Mária Kysucká, (rod. Brinkačová),

         Emil Jakša a ostatní † z rodiny

 1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
 2. Dnes si pobožnosť krížovej cesty detí vykonáme o 1500 hod. Pozívame na ňu všetky deti, zvlášť prvoprijímajúce ako aj ich súrodencov, rodičov a ostatných príbuzných. Prosím deti aby prišli aspoň o štvrť hodiny skôr, aby sme sa dohodli, kto bude čo robiť a čítať.
 3. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes hneď po krížovej ceste v kostole.
 4. Dnes po krížovej ceste požehnáme nový hlavný kríž na cintoríne.
 5. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod. v kostole. V prípade modlitieb za zomrelého sa večeradlo presúva na najbližší voľný deň.
 6. V piatok si pobožnosť krížovej cesty vykonáme o 1730 hod., teda pol hodiny pred sv. omšou.
 7. Stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie bude v piatok 24. marca o 1600 hod. v pastoračnom centre.
 8. Stretnutie birmovancov bude v piatok 24. marca pri krížovej ceste a sv. omši o 1730 hod. a po sv. omši v pastoračnom centre.
 9. Upratovanie kostola v sobotu 25. marca prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 851 – 875. Upratovanie býva hneď po skončení sv. omše, teda asi o 810 hod.! Pán Boh vám zaplať za túto službu!
 10. V noci zo soboty 25. marca na nedeľu 26. marca sa mení čas. O 02. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hodinu letného času. Nezabudnite si preto v sobotu pre spaním posunúť hodiny o jednu hodinu dopredu.
 11. Na Kvetnú nedeľu 2. apríla 2023 sa bude konať tradičná Pôstna polievka s veľkonočnou burzou v Pastoračnom centre. Všetci ste srdečne pozvaní.
 12. Pozývame Vás na nočnú pešiu pôstnu púť z Trstína-Hájička do Šaštína s názvom Železný pútnik. Jej dĺžka je cca 38 km a je vyjadrením túžby putovať za Matkou Božou aj v náročnejších podmienkach. Uskutoční sa v noci z piatka na sobotu 24./25. marca od 18. hod. Začíname sv. omšou v kostolíku v Trstíne-Hájičku. Viac na www.trstin.fara.sk.
 13. V zbierke Boj proti hladu minulú nedeľu sa pred kostolom vyzbieralo 368,30 € a  Ružencové bratstvo  darovalo 200 €. Spolu sa poslalo na účet tejto akcie 570 €. Všetkým Pán Boh zaplať.
 14. V nedeľu 26. 3. 2023, t. j. na 5. pôstnu nedeľu, sa uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu. Vďaka za každú finančnú podporu ako aj za modlitby za prenasledovaných bratov a sestry. Viac informácii k zbierke a informácie o zrealizovaných projektoch nájdete na stránke utecenci.kbs.sk.