OZNAMY

TRIDSIATA NEDEĽA

TRIDSIATA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

25. 10. 2020

na poďakovanie s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

† Imrich a Helena Huškoví, a ostatní † z rodiny

za celú farnosť

pondelok   26. 10. 2020

 

† rodičia Michal a Anastázia Ďurkošoví

utorok   27. 10. 2020

 

† Mária Studeničová,

rodičia z obidvoch strán a súrodenci

streda   28. 10. 2020

SV. ŠIMONA A JÚDU,

APOŠTOLOV - Sviatok

† otec Alojz, rodičia z obidvoch strán,

starí rodičia z obidvoch strán

a nevesta Jarmila

štvrtok   29. 10. 2020

 

† manželka Mária Rohlíčková,

rodičia Jozef a Pavlína Smrtičoví,

a ostatní † z rodiny

piatok   30. 10. 2020

 

† Helena Hajdinová (2. výročie – 11. septembra)

sobota   31. 10. 2020

 

za pokoj vo svete a v ľudských srdciach

NEDEĽA   1. 11. 2020

VŠETKÝCH SVÄTÝCH

- Slávnosť

za celú farnosť

† z rodiny Sokolovej, Huškovej a Vallovej

† Jozef Majzún (výročná), rodičia Martin a Mária,

a starí rodičia z obidvoch strán

  1. V čase zákazu vychádzania - od 24. októbra do 1. novembra 2020 - sa pozastavia aj verejné slávenia bohoslužieb. Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský tak reagoval na viaceré otázky veriacich, kňazov i zasvätených, ktorí sa ohľadom oznámeného zákazu vychádzania obrátili na Tlačovú kanceláriu KBS.V tejto súvislosti prinášame plné znenie vyjadrenia predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského: "Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.
  1. Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.
  2. Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
  3. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.
  1. Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. "Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi, ako aj s odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, môžem veriacim odporúčať, aby sa nechali otestovať, a napomohli tak spoločnému dobru. Predstavitelia štátu majú snahu a záujem dosiahnuť, aby sa šírenie vírusu a jeho vážne dôsledky zastavili. Treba im v tom pomôcť, a to aj napriek kritickým hlasom, či pochybnostiam. V daných okolnostiach nik nemá riešenia, proti ktorým by sa nenašli žiadne námietky. Je však zrejmé, že všetci máme spoločnú zodpovednosť za Slovensko. Zodpovednosť využiť to, čo je k dispozícii, aby sme predišli kolapsu zdravotníctva a ďalším vážnym následkom. Prosím preto veriacich, aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby výzvu štátu v tomto smere prijali."
  1. Katolícke noviny č. 42/2020 okrem iného prinášajú:

Téma týždňa       Katolícke noviny spomínajú na kardinála Jána Chryzostoma Korca, od ktorého smrti 24. októbra uplynulo 5 rokov.

Duchovná obnova    Približuje pojem učeníctva.

Reportáž              Rubrika pozýva do obce Čierna Voda, neďaleko Bratislavy, kde sa nachádza kostol s patrocíniom  Jána Pavla II.

Téma                    Prednosta Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave Peter Valkovič rozpráva o zvláštnostiach Parkinsonovej choroby, ktorou trpel aj pápež Ján Pavol II., o liečbe, ako i o impulzoch nádeje.

Listáreň                Odpovedá na otázku, či je možné mať katolícky sobáš v prírode.