OZNAMY


 

PÄTÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

14. 7. 2024

0730 za celú farnosť

0900 Húšky: † manžel Ladislav, a rodičia Jozef a Mária

1030 † Mária Šimková

pondelok   15. 7. 2024

Sv. Bonaventúru,

biskupa a učiteľa Cirkvi

- Spomienka

na cintoríne:

1100 † Milan Studenič, pohrebná

utorok   16. 7. 2024

Preblahoslavenej

Panny Márie Karmelskej

- Ľubovoľná spomienka

0730 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc

streda   17. 7. 2024

Sv. Andreja Svorada

a Beňadika, pustovníkov

- Spomienka

1830 † rodičia Ondrej a Terézia Hurbánkoví,

         sestry, brat, švagrovia

         a starí rodičia z obidvoch strán

štvrtok   18. 7. 2024

 

0730 za zdravie (č. d. 763)

piatok   19. 7. 2024

 

1830 † Michal Šrámek,

         rodičia Šrámkoví a Staňkoví, a starí rodičia

sobota   20. 7. 2024

Sv. Apolinára,

biskupa a mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

0730 † Anna Pavelková, výročná

 

ŠESTNÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

21. 7. 2024

0730 za celú farnosť

0900 Húšky: † bratia Stanislav a Anton

1030 † na poďakovanie za 50 rokov manželstva

         a Panne Márii za príhovor,

         za zdravie a Božiu pomoc

  1.      Večeradlo s Pannou Máriou bude v stredu o 1730 hod. v kostole.             V prípade modlitieb za zomrelého sa večeradlo presúva na najbližší voľný deň.
  2.      Upratovanie kostola v sobotu 20. júla prosím aby zabezpečili farníci  bývajúci na číslach domov 376 - 400. Pán Boh vám zaplať za túto službu!
  3.     Ktorí ste sa prihlásili na púť do Marianky v sobotu 20. júla 2024, odchod autobusu bude od Mendosína a následne od Hasičskej zbrojnice o 830 hod.
  4.      Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!