OZNAMY

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

28. 8. 2016

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: živí a † dobrodinci kaplnky

1030 na poďakovanie za 75 rokov života

         a za zdravie a ďalšiu Božiu pomoc

pondelok   29. 8. 2016

Mučenícka smrť

sv. Jána Krstiteľa - Spomienka

1830 † Ignác a Zuzana Vílemoví,

         a starí rodičia z obidvoch strán

utorok   30. 8. 2016

 

1830 † manželka Terézia Horváthová,

         rodičia Horváthoví a Mikóczioví,

         a ostatní † z rodiny

streda   31. 8. 2016

 

na cintoríne:

1500 † Peter Majzún, pohrebná

štvrtok   1. 9. 2016

 

1000 sv. omša v DSS sv. Michala (na úmysel celeb.)

1830 za pokoj vo svete a v ľudských srdciach

piatok   2. 9. 2016

 

1830 živí a † členovia

         Bratstva Božského Srdca Ježišovho

sobota   3. 9. 2016

Sv. Gregora Veľkého, pápeža

a učiteľa Cirkvi - Spomienka

0730 živí a † členovia

         Ružencového bratstva

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

4. 9. 2016

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † Zuzana, výročná

1030 † Peter Knotek, rodičia Knotkoví a Majzúnoví,

         a ostatní † z rodiny

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
  3. Tento týždeň je duchovná obnova k prvému piatku. Spovedať sa bude pred sv. omšami a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 1530 hod.
  4. Chorých po domoch vyspovedám v piatok doobeda. Prihláste si ich v sakristii.
  5. Upratovanie kostola v sobotu 3. septembra prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 251 – 275.
  6. Na budúcu nedeľu, keďže začína nový školský rok, budeme na začiatku sv. omší recitovať hymnus k Duchu Svätému.
  7. V sobotu 17. septembra bude oslava 100. výročia narodenia blahoslavenej Zdenky Schelingovej  v Bratislave Petržalke kde bola aj v roku 2003 blahorečená. Sv. omša  bude o 1030 hod. v kostole Sv. rodiny. Ak bude záujem, objednali by sme autobus. Záujemcovia, zapíšte čo najskôr  v sakristii.