OZNAMY

PIATA PÔSTNA

PIATA PÔSTNA

NEDEĽA

18. 3. 2018

0730 † rodičia Jozef a Mária Staňkoví, starí rodičia,

         manžel Štefan Stanek a zať Augustín Sklenár

0900 na Húškoch: za zdravie a Božiu pomoc v rodine

1030 za celú farnosť

pondelok   19. 3. 2018

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA

PANNY MÁRIE - Slávnosť

1800 † rodičia Prelcoví, sestra Anna a brat Michal

utorok   20. 3. 2018

 

1800 † Radoslav Danihel – výročná,

         a rodičia Dezider a Darina Daniheloví

streda   21. 3. 2018

 

1800 † rodičia Sigfríd a Katarína Martinkovičoví,

         a rodičia Haluškoví

štvrtok   22. 3. 2018

 

1800 † manžel Jozef Horváth,

         rodičia Kubinákoví a Horváthoví,

         a starí rodičia Janerloví a Horváthoví

piatok   23. 3. 2018

 

1800 † Martin a Jozefína Šurinoví, a rodičia

sobota   24. 3. 2018

 

0730 na poďakovanie za dar života (90 rokov)

         s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

KVETNÁ NEDEĽA

ČIŽE

NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

25. 3. 2018

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † Jozef, Helena a ostatní † z rodiny

1030 † Daniela Šišuláková, rod. Horváthová,

         starí rodičia Pavol a Anna Horváthoví,

         a starý otec Emil Jakša

 1. Dnes sa bude z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska konať celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
 2. Pobožnosť Krížovej cesty si vykonáme dnes o 1430 hod, v piatok o 1730 hod., teda pol hodiny pred sv. omšou.
 3. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes po Krížovej ceste.
 4. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod. v kostole.
 5. Chorých po domoch k Veľkej noci navštívim a vyspovedám v piatok 23. marca 2018 doobeda. Prihláste si ich, prosím, v sakristii.
 6. Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v piatok 23. marca o 1600 hod. v Pastoračnom centre.
 7. Upratovanie kostola v sobotu 24. marca prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 101 – 125.
 8. Veľkonočná sv. spoveď v našej farnosti bude v sobotu 24. marca 2018 od 1400 do 1600 hod. hod.
 9. Všetkých vás na budúcu nedeľu 25. marca 2018 srdečne pozývame na Pôstnu polievku, ktorá sa bude podávať po druhej sv. omši v Pastoračnom centre. Zároveň sa bude konať aj charitatívny predaj veľkonočných ozdôb, korbáčov a koláčikov. Peniaze, ktoré sa vyzbierajú pôjdu na pomoc chlapcom z ulice „Streetboys“ v Kisumu v Keni. Pri obede si môžete vypočuť svedectvo Tomáša Rusňáka, a budú sa tiež premietať fotografie a video o centre záchrany sv. Filipa Neriho pre „Streetboys“.
 10. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
 11. V rámci Dobrej noviny sa v Závode vyzbieralo 1100 €,  a podľa oficiálnych výsledkov k 2. 3. 2018 sa v Bratislavskej arcidiecéze vyzbieralo 84 815 € a na celom Slovensku 1 108 979,68 €, čo je rekordná suma za posledné roky. Všetkým darcom taktiež úprimné Pán Boh zaplať!
 12. Hnutie Kresťanských spoločenstiev detí eRko sa obracia s prosbou o darovanie 2 % z daní. Tlačivo aj všetky potrebné informácie sú na webovej stránke dobranovina.sk alebo erko.sk
 13. Pozývame všetkých členov Združenia Zázračnej Panny Márie (putovná - kaplnka) v piatok 23. 3. 2018 do Františkánskeho  kostola v Malackách  na  Pôstnu Duchovná obnovu. Podrobnejšie informácie nájdete vonku na výveske.
 14. V noci z 24. na 25. marca sa mení čas. O 0200 hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 0300 hod. letného času. Nezabudnite si preto pred spaním posunúť hodiny o jednu hodinu dopredu.
 15. V stredu 21. marca o 1700 hod. sa na Hviezdoslavovom námestí uskutoční manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých. Koná sa pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa a 30. výročia sviečkovej manifestácie. Pozývame Vás vyjadriť postoj v prospech ochrany ľudského života od počatia a spravodlivosti vo všetkých sférach spoločenského života. Organizátormi manifestácie sú Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.
 16. Občianske združenie Fórum života organizuje 18. ročník kampane „25. marec - Deň počatého dieťaťa“, ktorá pripomína, prejavuje a šíri úctu k životu už od počatia. Každý z nás bol počatý, a preto je tento deň sviatkom každého z nás. Vďaku za život môžeme vyjadriť aj verejne nosením bielej stužky na svojom odeve. Viac informácií nájdete na stránke www.25marec.sk.