OZNAMY

PRVÁ ADVENTNÁ

PRVÁ ADVENTNÁ

NEDEĽA

28. 11. 2021   (Veľká Paka)

† z rodiny Húškovej, Benkovičovej a Zaícovej

 

za celú farnosť

pondelok   29. 11. 2021 (Vojka nad Dunajom)

 

za Božiu pomoc pre Jolanu

utorok   30. 11. 2021   (Vojka nad Dunajom)

SV. ONDREJA, APOŠTOLA

- Sviatok

† Ignác a Zuzana Puškáčoví,

súrodenci Mária, Ján a Martin,

a starí rodičia

streda   1. 12. 2021   (Vojka nad Dunajom)

 

za pokoj vo svete a v ľudských srdciach

štvrtok   2. 12. 2021   (Zlaté Klasy)

 

na úmysel (č. d. 252)

piatok   3. 12. 2021   (Zlaté Klasy)

Sv. Františka Xaverského, kňaza

- Spomienka

živí a † členovia

Bratstva Božského Srdca Ježišovho

sobota   4. 12. 2021   (Zlaté Klasy)

Sv. Jána Damascénskeho,

kňaza a učiteľa Cirkvi

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Barbory, panny a mučenice

- Ľubovoľná spomienka

živí a † členovia

Ružencového bratstva

DRUHÁ ADVENTNÁ

NEDEĽA

5. 12. 2021   (Bratislava-Dúbravka)

† Mária Kysucká, výročná

† Martin a ostatní tragicky zomrelí

za celú farnosť

  1. Dnes slávi Katolícka cirkev 1. adventnú nedeľu. Tradične sa v tento deň koná Jesenná zbierka na charitu. Aj tento rok môžete Bratislavskú arcidiecéznu charitu podporiť online na Číslo účtu (IBAN): SK 92 3100 0000 0040 1007 8918. Viac informácií o využívaní financií zo zbierky, vrátane spoločnej vianočnej kampane všetkých arci/diecéznych charít na Slovensku, nájdete na webovej stránke www.charitaba.sk. Všetkým darcom Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje.
  2. Tento týždeň je duchovná obnova k prvému piatku. Sv. spoveď možná individuálne najlepšie po telefonickom dohovore. T. č.: 034 779 92 85.
  3. Chorých po domoch, ktorí si to výslovne želajú vyspovedám v piatok doobeda. Nahláste si ich, prosím, na t. č.: 034 779 92 85.
  4. Upratovanie kostola v sobotu 4. decembra prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na č. d. 226 – 250. Pán Boh vám zaplať za túto službu!
  5. Opatrenia platné od štvrtka 25. novembra 2021

Núdzový stav

Vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav.

Zákaz vychádzania

Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.

Zákaz zhromažďovania sa

S účinnosťou od 25. novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Pravidlá pre Cirkev:

- individuálna pastorácia

(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)
- obrady krstu, pohrebu, sobáša

- sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba ONLINE (bez účasti ľudu)