OZNAMY

TRIDSIATA NEDEĽA

TRIDSIATA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

23. 10. 2016

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † rodičia Kopiaroví a starí rodičia

1030 † Vendelín a Terézia Stankoví,

         a rodičia z obidvoch strán

pondelok   24. 10. 2016

Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa

 - Ľubovoľná spomienka

1800 † Mária Prelcová, rodičia Prelcoví a Štoroví,

         a starí rodičia z obidvoch strán

utorok   25. 10. 2016

Sv. Maura, biskupa

- Ľubovoľná spomienka

1800 † manžel Ferdinand Majzún,

         rodičia z obidvoch strán a ostatní † z rodiny

         (č. d. 55)

streda   26. 10. 2016

 

na cintoríne:

1400 † Ernest Majzún, pohrebná

štvrtok   27. 10. 2016

 

1800 † matka Terézia Figurová,

         starí rodičia Florián a Zuzana Smrtičoví

         a dcéra Anna

piatok   28. 10. 2016

SV. ŠIMONA A JÚDU,

APOŠTOLOV - Sviatok

1800 † Margita Maďarová rod. Buchová

sobota   29. 10. 2016

 

0730 † na poďakovanie za 60 rokov života

         a za ďalšiu Božiu pomoc a ochranu

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

30. 10. 2016

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † rodičia Imrich a Helena Huškoví

1030 † manžel Alojz Žák (nedožitých 90 rokov)

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka na misie. Vopred srdečné Pán Boh zaplať za každý milodar!
  2. Dnes po sv. omši o 1030 hod. požehnáme zrenovovanú kaplnku sv. Vendelína. Renováciu financovalo Ružencové bratstvo, za čo mu vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!
  3. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1600 hod. v kostole.
  4. Upratovanie kostola v sobotu 29. októbra prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 451 – 475.
  5. Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha milosrdní bratia pri príležitosti pastorácie povolaní a bližšieho predstavenia ich charizmi, bude dňa 13. novembra 2016 o 1030 hod. sláviť sv. omšu v našom farskom kostole. V poobede o 1400 hod. bude v pastoračnom centre predstavená prezentácia o histórii a vývoji tejto rehole. Všetci ste srdečne pozvaný stráviť príjemné poobedie z komunitou milosrdných bratov.
  6. Zbierka pre potreby našej farnosti z minulej nedele vyniesla 430,11 €. Za každý milodar srdečné Pán Boh zaplať!