OZNAMY

TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

KRST KRISTA PÁNA

- Sviatok

13. 1. 2019

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † rodičia Diviakoví, bratia

                               a starí rodičia z obidvoch strán

1030 † rodičia Martin a Anna Černí, syn Anton,

         dcéra Anastázia, zaťovia Michal a Mikuláš

         a starí rodičia Černí a Kozárkoví

pondelok   14. 1. 2019

 

1800 † rodičia Pavol a Eva Majzúnoví,

         synovia Mikuláš a Ernest,

         a starí rodičia Majzúnoví a Dojčákoví

utorok   15. 1. 2019

 

1800 † Ján Malík, výročná

streda   16. 1. 2019

 

1800 † Matúš, Janka a Richard Stankoví,

         rodičia a súrodenci z obidvoch strán (č. d. 817)

štvrtok   17. 1. 2019

Sv. Antona, opáta - Spomienka

1800 na poďakovanie Pánu Bohu

         pri životnom jubileu 70 rokov

piatok   18. 1. 2019

 

1800 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

        (č. d. 215)

sobota   19. 1. 2019

 

0730 † ctihodné sestry

         Vivencia a Gorgónia Šišolákové

DRUHÁ NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

20. 1. 2019

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † Peter a Terézia Húškoví,

                               synovia Blažej a Jozef, a starí rodičia

1030 † manžel Eliáš, rodičia Studeničoví,

         švagriné a švagor

  1. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod. v kostole.
  2. Rekolekcia kňazov nášho dekanátu bude v pondelok 14. januára vo Veľkých Levároch. Začne sa koncelebrovanou sv. omšou o 900 hod.
  3. Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  4. Upratovanie kostola v sobotu 19. januára 2019 prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 76 – 100.
  5. Stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie bude na budúcu stredu 23. januára 2019 po sv. omši o 1845 hod. vo farskom kostole. Prosím, aby sa aspoň jeden z rodičov stretnutia zúčastnil.
  6. Zmenila sa cena Katolíckych novín. Od januára 2019 už stoja 0,70 €.
  7. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!