OZNAMY

DVADSIATA NEDEĽA

DVADSIATA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

20. 8. 2017

0730 † manžel Martin Pavelka,

         rodičia Peter a Katarína Pavekloví,

         Štefan a Anna Šišolákoví, brat Ivan

         a starí rodičia z obidvoch strán

0900 na Húškoch: † rodičia Skaloví a Šišolákoví,

                             vnuk Richard a ostatní † z rodiny

1030 za celú farnosť

pondelok   21. 8. 2017

Sv. Pia X., pápeža - Spomienka

0730 † rodičia Ján a Helena Pavelkoví

utorok   22. 8. 2017

Panny Márie Kráľovnej

- Spomienka

1830 † rodičia Michal a Anna Šišolákoví,

         starí rodičia Šišolákoví a Diviakoví,

         a ostatní † z rodiny (č. d. 186)

streda   23. 8. 2017

Sv. Ruženy Limskej, panny

- Ľubovoľná spomienka

1830 † Jozef a Terézia Kunštekoví,

         Martin a Zuzana Smrtičoví,

         a ostatní † z rodiny

štvrtok   24. 8. 2017

SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA

- Sviatok

1830 † Peter Majzún, výročná

piatok   25. 8. 2017

Sv. Ľudovíta - Ľubovoľná spomienka

Sv. Jozefa Kalazanského, kňaza

- Ľubovoľná spomienka

1830 † Jozef Römer

         a starí rodičia z obidvoch strán

sobota   26. 8. 2017

 

1500 novomanželia

        Marek Šešera a Alexandra Bučková

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

27 . 8. 2017

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch (výročie posvätenia kostola - hody):

        živí a † dobrodinci kostolíka na Húškoch

1030 † Martin Milac (nedožitých 85 rokov)

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1600 hod. v kostole.
  3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
  4. Upratovanie kostola v sobotu 26. augusta prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 426 – 450.
  5. Tento týždeň budem čerpať dovolenku. Zastupovať ma budú duchovní otcovia z Malaciek. Na nich sa potom obracajte aj v prípade pohrebu, či súrneho zaopatrovania chorých. Telefónne čísla do Malaciek sú 034 772 21 89 a mobil: 0903 221 120.
  6. Sviatosť manželstva si v sobotu 26. 8. 2017 o 1500 hod. v rámci sv. omše vyslúžia Marek ŠešeraAlexandra Bučková.