OZNAMY

DVADSIATA NEDEĽA

DVADSIATA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

18. 8. 2019

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † rodičia Martin a Mária Majzúnoví,

        rád. sestra Modesta a starí rodičia z obidvoch strán

1030 † rodina Trajlínková a Šurinová

pondelok   19. 8. 2019

Sv. Jána Eudesa, kňaza

- Ľubovoľná spomienka

0730 † manžel Martin Pavelka,

         rodičia Pavelkoví a Šišolákoví,

         a brat Ivan

utorok  20. 8. 2019

Sv. Bernarda, opáta

a učiteľa Cirkvi - Spomienka

1830 † Jana Koutná, výročná

streda   21. 8. 2019

Sv. Pia X., pápeža - Spomienka

 

štvrtok   22. 8. 2019

Panny Márie Kráľovnej

- Spomienka

 

piatok   23. 8. 2019

Sv. Ruženy Limskej, panny

- Ľubovoľná spomienka

1830 † manžel Jozef Stanek,

         rodičia a ostatní † z rodiny

sobota   24. 8. 2019

SV. BARTOLOMEJA,

APOŠTOLA - Sviatok

 

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

25. 8. 2019

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: živí a † dobrodinci

                               kostolíka na Húškoch

1030 † rodičia Lajchoví a Šišolákoví,

         starí rodičia a ostatní † z rodiny

  1. Dnes bude sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1600 hod. v kostole.
  3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
  4. Upratovanie kostola v sobotu 24. augusta 2019 prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov  826 - 850.
  5. Tento týždeň budem odcestovaný. Zastupovať ma budú opäť vdp. z Malaciek. Na nich sa potom obracajte aj v prípade pohrebu, či súrneho zaopatrovania. Tel. číslo do Malaciek je 0903 982 580.
  6. Dňa 7. septembra sa ide na Pobožnosť fatimskej soboty do Šaštína. Naša farnosť pripravuje Pannu Máriu. Záujemcovia, prihláste sa u pani Bernardíny Majzúnovej.
  7. Dňa 14. septembra sa ide na púť do Žarošíc. Záujemcovia, prihláste sa u pani Bernardíny Majzúnovej. Odchod autobusu bude o 0800 hod.