OZNAMY

TRETIA NEDEĽA

TRETIA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

24. 1. 2021

– za celú farnosť

† Jaromír Knapec,

   rodičia Matúš a Jozefína Mangoví

   a starí rodičia Chovanoví

pondelok   25. 1. 2021

OBRÁTENIE SV. PAVLA,

APOŠTOLA

- Sviatok

za zdravie a Božiu pomoc k narodeninám (J. K.)

utorok   26. 1. 2021

Sv. Timoteja a Títa, biskupov

- Spomienka

† Pavel Chovanec

streda   27. 1. 2021

Sv. Angely, Merici, panny

- Ľubovoľná spomienka

– † Severín Majzún

štvrtok   28. 1. 2021

Sv. Tomáša Akvinského,

kňaza a učiteľa Cirkvi

- Spomienka

– † rodičia Ján a Anna Majzúnoví,

    švagrovci Štefan a Terézia Javorskí

    a Alojz a Milka Majzúnoví

piatok   29. 1. 2021

 

– na úmysel celej rodiny

sobota   30. 1. 2021

 

– † ctihodné sestry

    Vivencia a Gorgónia Šišolákové

ŠTVRTÁ NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

31. 1. 2021

– za celú farnosť

 

† starí rodičia Žákoví a Húškoví

 

Do 25. januára pokračuje Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

 

Bratislava 31. decembra (TK KBS) Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

 

Katolícke noviny č. 3/2021 okrem iného prinášajú:

Rozhovor týždňa Katolícke noviny sa rozprávajú s odborníčkou na biblistiku Dagmar Kráľovou o tom, že proroctvá nie sú bežné príbehy.

Téma Približuje cestu Štefana Hudeca k opernému spevu.

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú význam slávenia Nedele Božieho slova.

Misie Ponúkajú jeden zo zážitkov pátra Vlastimila Chovanca z africkej Rwandy.

Rozhovor Rubrika prináša rozhovor so sestrou premonštrátkou Paulínou Katarínou Mrmusovou. Premonštrátsky rád si tento rok pripomína 900 rokov od svojho založenia.