OZNAMY

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

HODOVÁ SLÁVNOSŤ

VÝROČIE POSVÄTENIA CHRÁMU

SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA

26. 9. 2021   (Bernolákovo)

0730 za celú farnosť

0900 Húšky na poďakovanie za 70 rokov života

                    s prosbou za zdravie a Božiu pomoc

1030 živí a † kňazi, ktorí pôsobili v našej farnosti

        a ktorí pochádzajú z našej farnosti

pondelok   27. 9. 2021   (Blatné)

Sv. Vincenta de Paul, kňaza - Spomienka

1830 † súrodenec

utorok   28. 9. 2021   (Blatné)

Sv. Václava, mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Vavrinca Ruiza

a spoločníkov, mučeníkov

- Ľubovoľná spomienka

1830 † Ernest, rodičia z obidvoch strán,

         starí rodičia a ostatní † z rodiny

streda   29. 9. 2021   (Blatné)

SV. MICHALA, GABRIELA

A RAFAELA, ARCHANJELOV

- Sviatok, Slávnosť

1830 na poďakovanie za 75 rokov života

        s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc a ochranu

štvrtok   30. 9. 2021   (Boldog)

Sv. Hieronyma, kňaza

a učiteľa Cirkvi - Spomienka

1830 za pokoj vo svete a v ľudských srdciach

piatok   1. 10. 2021   (Boldog)

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša

(z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi

- Spomienka

1800 živí a † členovia

        Bratstva Božského Srdca Ježišovho

sobota   2. 10. 2021   (Boldog)

Svätých anjelov strážcov - Spomienka

1800 živí a † členovia

        Ružencového bratstva

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

3. 10. 2021   (Čataj)

0730 za celú farnosť

0900 Húšky na poďakovanie za zdravie, Božiu pomoc

                    a 50 rokov manželstva

1030 † Jozef Horváth (5. výročie)

  1. Dnes je po sv. omšiach zbierka na pomoc chudobným na Kube. Otcovia biskupi Slovenska prosia o štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Vopred vyslovujú úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme.
  2. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
  3. Tento týždeň je duchovná obnova k prvému piatku. Spovedať sa bude pred sv. omšami a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 1500 hod.
  4. Chorých po domoch vyspovedám v piatok doobeda. Prihláste si ich v sakristii.
  5. Upratovanie kostola v sobotu 2. októbra prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na č. d. 1 – 25. Pán Boh vám zaplať za túto službu!
  6. Fatimská pobožnosť bude v sobotu pred sv. omšou 1700 hod.
  7. Vzadu si môžete zakúpiť nové číslo nášho farského časopisu „Svitanie“ za 1€.
  8. V mesiaci október budeme sv. omšu začínať spoločnou modlitbou posvätného ruženca. Preto budú od piatku večerné sv. omše začínať už o 1800 hod.
  9. Z epidemiologického hľadiska je okres MA od pondelka 27. septembra v oranžovej farbeokres SE v červenej farbe, to znamená, že ak pustíme do kostola všetkých, bez ohľadu na to či sú očkovaný, testovaný, či prekonali covid, či nie, môže byť v závodskom kostole obsadených 25% miest na sedenie, čiže 52 a rúško v interiéri je povinné. Na Húškoch 1 osoba na 15m2, respirátor v interiéri a rúško v exteriéri na HP pre vzdialenosti menšie ako 2m je povinné. Treba však robiť zoznam účastníkov každej bohoslužby s telefonickým alebo e-mailovým kontaktom. Robíme to tak, že si každý, vždy keď pôjde na sv. omšu prinesie so sebou na lístku napísane meno a priezvisko + tel. číslo alebo e-mailové adresu, ktorú vhodí pri vchode do kostola do pripravenej krabičky. Z každého dňa sa tieto kontakty budú archivovať potrebnú dobu a potom sa skartujú. Nezabudnite si pri vchode zobrať aj miestenku, aby sme neprekročili povolený počet osôb v priestore kostola.