OZNAMY

NEDEĽA 31

NEDEĽA   31. 5. 2020

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

- Slávnosť

0730 † Jozef Puškáč, výročná

0900 na Húškoch: † manžel Ladislav

                               a rodičia Vávroví a Žákoví

1030 za celú farnosť

pondelok   1. 6. 2020

Preblahoslavenej Panny Márie,

Matky Cirkvi

- Spomienka

1830 živí a † členovia

        Misijného združenia Ducha Svätého

        a Misijné sestry Ducha Svätého

utorok   2. 6. 2020

Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov

- Ľubovoľná spomienka

1830 za pokoj vo svete a v ľudských srdciach

streda   3. 6. 2020

Sv. Karola Lwangu

a spoločníkov, mučeníkov

- Spomienka

1830 † rodičia Martin a Anna Černí,

         a starí rodičia Černí a Kozárkoví

štvrtok   4. 6. 2020

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA,

NAJVYŠŠIEHA A VEČNÉHO

KŇAZA - Sviatok

1830 † syn Štefan, synovec Rastislav,

         rodičia Florián a Mária,

         a ostatní † z rodiny

piatok   5. 6. 2020

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

- Spomienka

1830 živí a † členovia

        Bratstva Božského Srdca Ježišovho

sobota   6. 6. 2020

Sv. Norberta, biskupa

- Ľubovoľná spomienka

0730 živí a † členovia

        Ružencového bratstva

NEDEĽA   7. 6. 2020

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

- Slávnosť

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † rodičia Horváthoví, starí rodičia

        z obidvoch strán a ostatní † z rodiny

1030 † rodičia Florián a Katarína Stankoví,

         a Štefan a Mária Horváthoví

 

"Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"

 

  1. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. (Enchiridion indulgentiarum, conc. 26).
  2. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1600 hod. v kostole.
  3. Tento týždeň je duchovná obnova k prvému piatku. Spovedať sa bude pred sv. omšami a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 1630 hod. Keďže sa nemôže z dôvodu predchádzania šíreniu vírusu spovedať v uzavretom priestore – teda v spovednici, bude sa spovedať v sakristii do 1820 hod., aby sme sa stihli nachystať na sv. omšu.
  4. Chorých po domoch vyspovedám v piatok doobeda, ale iba tých, ktorí o to výslovne požiadajú. Zapísať si ich môžete v sakristii, prípadne na tel. č.: 034 779 92 85.
  5. Upratovanie kostola v sobotu 6. júna prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 476 – 500.