OZNAMY

NARODENIE

 

NARODENIE

SV. JÁNA KRSTITEĽA

- Slávnosť

 

 NEDEĽA 24. 6. 2018

 

0730 živí a † Jánovia z rodiny Veselej

0900 na Húškoch: † manželia Michal a Anna

        Machatoví, a synovia Ján a Michal

1030 za celú farnosť

pondelok   25. 6. 2018

 

1830 † Ernest Majzún, rodičia Majzúnoví a Gúthoví,

        a ostatní † z rodiny

utorok   26. 6. 2018

 

1830 za zdravie a Božiu pomoc (č. d. 91)

streda   27. 6. 2018

Sv. Ladislava

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Cyrila Alexandrijského,

biskupa a učiteľa Cirkvi

- Ľubovoľná spomienka

1500 † Mária Majzúnová, pohrebná

štvrtok   28. 6. 2018

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

- Spomienka

1830 † rodičia a starý rodičia

        Štefan a Júlia Drahošoví

piatok   29. 6. 2018

SV. PETRA A PAVLA,

APOŠTOLOV

- Slávnosť, prikázaný sviatok

0730 za celú farnosť

 

1830 za Božie požehnanie pre pátra Ezechiela

        a reholu kapucínov

sobota   30. 6. 2018

Prvých svätých mučeníkov

Cirkvi v Ríme

- Ľubovoľná spomienka

0730 za pokoj vo svete a v ľudských srdciach

TRINÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

1. 7. 2018

0730 † Katarína Martinkovičová, výročná

0900 na Húškoch: † manželia Štefan a Silvia Mikuličoví,

        starí rodičia z obidvoch strán a ostatní † z rodiny

1030 za celú farnosť

  1. Dnes je po sv. omšiach Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za každý milodar vopred úprimné: Pán Boh zaplať!
  2. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1600 hod v kostole.
  3. Stále je ešte možnosť pomôcť zrušiť hazard v našej farnosti. Petičné hárky sa nachádzajú vzadu na stolíku.
  4. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
  5. Upratovanie kostola v sobotu 30. júna 2018 prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 426 – 450.
  6. Zbierka pre potreby našej farnosti z minulej nedele vyniesla 411,88 €. Za každý milodar srdečné: Pán Boh zaplať!
  7. Od pondelka (od zajtra) začíname pracovať na odvlhčení stien farského kostola prostredníctvom nízkotlakej injektáže, ako nám to bolo odporúčané z ABÚ. Z tohto dôvodu budú sv. omše počas tohto týždňa od pondelka do štvrtka bývať v kostolíku na cintoríne. Prosil by som zopár chlapov, ktorý by v pondelok ráno o 0900 hod. mohli prísť pomôcť uvoľniť steny ľavej polovice kostola.
  8. V nedeľu 1. júla 2018 sa bude konať vo Farnosti Kopčany pri starobylom Kostole sv. Margity Antiochijskej duchovné podujatie s názvom Cyrolometdská ratolesť, ktoré začne o 1500 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a pokračovať bude svätou omšou so začiatkom o 1530 hod., ktorú bude celebrovať bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
  9. Spoločenstvo modlitby matiek z komunity Útecha pozýva na spoločné modlitby do uršulínskeho kostola Loretánskej Panny Márie v dňoch od piatku 29. 6. do nedele 1. 7. 2018.