Album - Piaty deň - popoludní

 

04. 05. 2009

Piaty deň - popoludní

Popoludní sa vezieme autobusom mestskej hromadnej dopravy za ďalšími kultúrnymi, ale hlavne kresťanskými pamiatkami. Väzenie svätého Petra a Pavla – kobka, kde boli pripútaní reťazami, kde sa ich dozorcovia obrátili na vieru a chceli sa dať pokrstiť, kde zo zeme vytryskla voda, ktorou svätí apoštoli pokrstili viacerých konvertitov. S úctou a pohnutím prežívame celé toto rozprávanie nášho duchovného otca Petra. Pomodlíme sa spoločne Vyznanie viery a na našu prosbu nás pán farár pokropí vodou z tohto prameňa. Nasleduje Fórum Románum – archeologické vykopávky, starý Rím, Koloseum. Prechádzame do kostola San Pietro in Vincoli, kde je pri oltári uložená vzácna relikvia – okovy, ktorými bol svätý Peter pripútaný vo väzení. Je tu aj originál Michelangelovej sochy Mojžiša. Pokračujeme do kostola svätého Klimenta, kde si vypočujeme životopis tohto pápeža, ktorý zomrel mučeníckou smrťou. Obdivujeme vzácnu mozaiku z deviateho storočia – Strom života. A potom – pre nás veľmi vzácna bočná kaplnka s relikviami svätého Cyrila. Zaspievame pri nej – Ajhľa, skvie sa oltár Pána slávy, pomodlíme sa a pokračujeme ďalej. V ďalšom chráme je originál svätých schodov. Zvládneme to, nezvládneme? Zvládli sme to! Kolená bolia, niektoré sú odraté až do krvi, ale srdce a duša sú plné vďaky a posily. Aspoň trochu z Pánovho umučenia! Vďaka!
Ešte nám zostalo trochu času na návštevu Lateránskej baziliky – matky všetkých bazilík. Jej sviatok slávime 9. novembra. Prezeráme si svätú bránu, ktorá je zamurovaná a otvoria ju každých 25 rokov. Zastavujeme sa pri sochách apoštolov. Sú v nadľudskej veľkosti, každý s príslušnými insígniami.

Autori fotografií: Peter Mášik a Mária Šušotová
Autorka textu: Eva Hanzlíková

Späť na galérie