Album - Štvrtý deň - Tre Fontane - miesto sťatia sv. Pavla

 

03. 05. 2009

Štvrtý deň - Tre Fontane - miesto sťatia sv. Pavla

Prvý bol kostol Umučenia svätého Pavla. Pri vchode v medzidverí sa zachoval „obdĺžnik“ podlahy, po ktorej kráčali odsúdenci na popravu. Tadiaľto kráčal aj svätý Pavol. V rohu je zvyšok stĺpa, pri ktorom ho mučili. Vedľa miesto, kde mu kat odťal hlavu. Hlava po sťatí údajne tri-krát poskočila a na týchto miestach vytryskla voda – odtiaľ názov – Tre fontáne.
Všetci mlčia, rozjímajú, modlia sa. Pomaly prechádzame do kostola Panny Márie Nebeských schodov. Aj na toto miesto sa viaže príbeh, ktorý vysvetľuje názov chrámu. Biskup pri slávení sv. omše mal víziu. Videl schody, ktoré viedli do neba. Po týchto schodoch ťahali anjeli duše z očistca a viedli ich do neba. Je tam výborná akustika a tak si spoločne zaspievame – Svätý Peter, svätý Pavol... Záver patrí tichej meditácii v starobylom kláštornom chráme Svätej Anastázie a Vincenta.

Autori fotografií: Peter Mášik, Štefan Zajíc a Mária Šušotová
Autorka textu: Eva Hanzlíková

Späť na galérie