Album - Tertí deň - MONTE SANT´ANGELO

 

02. 05. 2009

Tertí deň - MONTE SANT´ANGELO

Sme na polostrove Gargano, v kraji Apulia. Náš autobus pokojne stúpa po náročnej kľukatej ceste včlenenej do kopca. Stúpame stále vyššie. Pod nami sa otvára neuveriteľne krásny pohľad na krajinu. Ako z lietadla.
Už sme na vrchole, kde leží malé mestečko Monte Sant Angelo. Ukrýva jaskyňu, v ktorej sa v 5. storočí a neskôr ešte v 17. storočí zjavil archanjel – svätý Michal.
Zbožní veriaci obklopili jaskyňu bazilikou a z Monte Angelo sa stalo pútnické miesto, kam prúdia veľké davy pútnikov. Nielen motorizovaných, ale aj peších! A to už je čo povedať, lebo cesta je dlhá a skutočne veľmi namáhavá!
Úzke uličky vydlaždené „mačacími hlavami“ lemujú typické biele domy, na balkónoch s vyvešaným prádlom, pod ktorými sa ponúkajú rozmanité suveníry, sladkosti a domáce výrobky. Plno stánkov a malých obchodíkov. Všade množstvo ľudí rôznych rás a národností. Všetkých to ťahá do jaskyne k svätému Michalovi.
Zaradili sme sa do dlhého radu a v tichosti i v modlitbách pomaly postupujeme k cieľu – milostivej soche sv. Michala. Na krku máme šatky s logom našej farnosti. Je to veľký pocit súdržnosti so svätým Michalom . „ Vidíte, je naším patrónom, ochrancom, priateľom... My patríme k nemu!“
Svätá omša, ktorú celebruje náš pán farár, nás napĺňa hlbokým pohnutím a dojatím. Každý z nás ju prežíva skutočne „naplno“. Cítia to aj okolostojaci pútnici z iných skupín. Začali sa k nám pridávať, sadať si vedľa nás.
Zrazu všetko okolo zmĺklo a jaskyňou sa nesie spev a modlitby závodčanov. Niektorých premohlo dojatie až k plaču.
Po svätej omši nám usporiadatelia dovolili urobiť spoločnú fotografiu pred oltárom sv. Michala.

Autori fotografií: Peter Mášik, Štefan Zajíc a Mária Šušotová
Autorka textu: Eva Hanzlíková

Späť na galérie