Album - Stráž Božieho hrobu

 

11. 04. 2009

Stráž Božieho hrobu

V našom kostole existuje veľmi pekná tradícia. Členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Závode každoročne vykonávajú po dvojčlenných hliadkach stráž Božieho hrobu na veľký piatok a Bielu sobotu. Ich prítomnosť je obohatením aj na veľkonočnej vigílii a na procesii so Zmŕtvychvstalým Pánom okolo. Bolo tomu tak aj tento rok. Patrí im za to úprimná vďaka. Nech im sám Zmŕtvychvstalý Kristus odmení ich veľkodušnosť svojimi milosťami.

Späť na galérie