Prikázané sviatky a významné slávnosti
 

Prikázané sviatky a významné slávnosti

v roku 2018

Tak ako v osobnom a rodinnom živote máme počas roka mnohé sviatky a slávnostné príležitosti, ktoré sa pravidelne opakujú, podobne je tomu aj v živote oveľa väčšej rodiny spoločenstva kresťanov – Cirkvi. Aj v tomto roku budeme prežívať mnoho významných dní a sviatkov. Aby sme sa na ne dobre pripravili, môže nám k tomu poslúžiť aj nasledujúci zoznam liturgických sviatkov a cirkevných slávností v roku 2018.

Uvádzame ich v chronologickom postupe a samozrejme aj výročné hodové slávnosti v našej farnosti.

1. január

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Prikázaný sviatok

6. január

Zjavenie Pána

Prikázaný sviatok

7. január

Krst Krista Pána

Nedeľa

14. február

Popolcová streda, začiatok pôstu

Deň pokánia

30. marec

Veľký piatok

Deň pokánia

1. apríl

Veľká noc

Nedeľa

10. máj

Nanebovstúpenie Pána

Prikázaný sviatok

20. máj

Zoslanie Ducha Svätého

Nedeľa

27. máj

Najsvätejšej Trojice

Nedeľa

31. máj

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Prikázaný sviatok

8. jún

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Slávnosť

17. jún

Celodenná poklona Najsv. Olt. sviatosti

Nedeľa

29. jún

Sv. Petra a Pavla, apoštolov

Prikázaný sviatok

5. júl

Sv. Cyrila a Metoda, slovan. vierozvestov

Slávnosť

15. august

Nanebovzatie Panny Márie

Prikázaný sviatok

15. september

Sedembolestnej Panny Márie

Slávnosť

1. november

Všetkých svätých

Prikázaný sviatok

25. november

Krista Kráľa

Nedeľa

8. december

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Prikázaný sviatok

25. december

Narodenie Pána

Prikázaný sviatok

Hodové slávnosti:

8. jún

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Hody - Húšky

2. júl

Návšteva Panny Márie

Hody - cintorín

26. august

Výročie posvätenia kaplnky

Hody - Húšky

29. september

Sv. Michala, archanjela

Patróna farnosti

30. september

Výročie posvätenia chrámu

Hody - farský kostol

Mimoriadne udalosti:

13. otóber

  Birmovka o 15.00 hod.

sobota